Bog: Passivitet af Jens Ravnkilde
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Bogen gennemgår den meget omfattende retspraksis vedrørende retsfortabende passivitet

Siden førsteudgaven af bogen udkom i 2002, er strømmen af domme fortsat med uformindsket styrke. Den foreliggende andenudgave er stort set nyskrevet og ajourført med fokus på de knap 300 afgørelser fra de seneste 11 år, i hvilke der er gjort passivitet gældende for Højesteret.

Der redegøres indgående for forskellen mellem stiltiende frafald af ret og ulovbestemt reklamationspligt. Retstabet i disse to kategorier af sager følger helt forskellige regler, som forklares og illustreres i detaljer.

Bogen er udvidet med 60 sider, selvom et kapitel om tidligere dansk og nordisk teori af pladshensyn er udeladt. Fremstillingen bygger på en gennemgang af ca. 1400 domme, hvoraf flere hundrede refereres og drøftes.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater og dommere, forvaltningspersonale og revisorer, undervisere og studerende.

Om forfatteren

Jens Ravnkilde, Dr. phil. og forh. advokat (H) har virket som ekstern lektor både på filosofi- og jurastudiet på Københavns Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Indledning
1 - Tre grundlæggende sondringer
2 - De to veje til retstabet
3 - Hvorfor har vi regler om retsfortabende passivitet?
4 - De reaktionskrævende omstændigheder
5 - Den passive tager til genmæle
6 - Retsvirkningerne
7 - Frafaldssagernes aftaleretlige forankring
8 - En almindelig passivitetsgrundsætning?