Statskundskab i praksis
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Denne bog viser, hvordan politologiske teorier anvendes til at analysere empiri og gennemgår på et praktisk niveau statskundskabens væsentlige teoretiske, empiriske og analytiske udfordringer. Bogens 16 kapitler tager udgangspunkt i en af statskundskabens klassiske teorier og viser, hvordan teori og empiri kan kobles sammen gennem analyse af forskellige aktuelle problemstillinger. Bogen fokuserer på moderne, politologiske emner med relevans for Danmark, og den behandler emnerne: partimedlemskab, Alternativets organisering, interesseorganisationer, politisk deltagelse, mediernes politiske dagsorden, trepartsforhandlinger, den bureaukratiske idealtype, markedsgørelse af den offentlige sektor, kommunale budgetoverskridelser, europæisering, europæisk integration efter finanskrisen, legitimitet i EU, Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik efter den kolde krig, Ruslands annektering af Krim, soft power og dansk udenrigspolitik.

Målgruppe

Bogen er skrevet for studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser, men den er også relevant for politisk interesserede medborgere, der ønsker en dybere indsigt i aktuelle, politiske problemstillinger.

Om redaktørerne

Karina Kosiara-Pedersen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Gustav Nedergaard, Cand.scient.pol., fuldmægtig i Finansministeriet og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Emil Lobe Suenson, Cand.scient.pol., specialkonsulent i Erhvervs- og Vækstministeriet og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Demokrati og partimedlemskab
Kapitel 3 - Alternativt partimedlemskab
Kapitel 4 - En delikat balance. Interesseorganisationer i valgkampen 2011
Kapitel 5 - Politisk deltagelse – mellem engagement og følelser
Kapitel 6 - Politisk journalistik ved folketingsvalgkampene i 2007 og 2011
Kapitel 7 - Nyinstitutionel teori: Trepartsforhandlinger som instrument og norm
Kapitel 8 - Embedsmændene og principperne: Den bureaukratiske idealtype og den danske statslige forvaltning
Kapitel 9 - Offentlig-privat samspil: Fra privatisering til innovationspartnerskaber
Kapitel 10 - Styringen af kommunernes økonomi – budgetoverskridelserne, krisen og bindingen
Kapitel 11 - Europæisering i teori og praksis
Kapitel 12 - Eurokrisen og integrationsteori
Kapitel 13 - Demokrati og legitimitet i EU
Kapitel 14 - Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik efter den Kolde Krig: En konstruktivistisk IP-analyse
Kapitel 15 - Magtpolitik med mening? Neoklassisk realisme og Ruslands annektering af Krim
Kapitel 16 - Soft Power: Danmarks attraktionsmagt i en globaliseret tidsalder
Kapitel 17 - Dansk udenrigspolitik efter den Kolde Krig − Et handlerumsperspektiv
Forfatterbiografier