Bog: Strafferettens almindelige del - Ansvarslæren
506,00 kr. 632,50 kr. inkl. moms

Nyt i 7. udgave

Denne udgave bygger videre på de grundige kapitler om strafferettens almindelige del fra de tidligere udgaver og fokuserer i særdeleshed på at supplere kapitlerne med et menneskeretligt perspektiv. Bogen indeholder desuden flere illustrerende eksempler på strafferetlige problematikker end sine forrige udgaver, en opdatering af domspraksis samt en nænsom, sproglig modernisering. Bogen er ajourført med lovgivning, domspraksis og retslitteratur frem til december 2023.   


Waabens klassiske værk om strafferettens almindelige del udkommer nu i revideret og opdateret form 

Kort inden sin død i 2008 overdrog Knud Waaben retten til sine tre lærebøger i strafferet til Lars Bo Langsted, som efterfølgende har udgivet to udgaver af Strafferettens almindelige del, hvor den seneste, 6. udgave, udkom i 2015. Bogen blev her omdøbt til »Waaben strafferettens almindelige del«. Med denne 7. udgave har Lars Bo Langsted overdraget bogen til sine to kolleger fra Aalborg Universitet, Birgit Feldtmann og Lene Wacher Lentz.

I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del bl.a. følgende centrale emner:

•    Straffeteorier
•    Forbrydelsen
•    Den strafferetlige lovanvendelse
•    Objektive straffrihedsgrunde
•    Tilregnelse
•    Forsøg
•    Medvirken
•    International strafferet og dansk straffemyndighed 

Du kan læse mere om den anden bog i serien, Strafferettens specielle del, her

Målgruppe

Bøgerne henvender sig både til jurastuderende ved universiteter og til praktikere – f.eks. ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.

Om forfatterne

Birgit Feldtmann er professor, Dr.jur. ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor hun forsker i strafferet og strafferettens sammenspil med folkeret og menneskerettigheder. Birgit er bl.a. medlem af Politiklagerådet og en del af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder, og hun har bl.a. forsket i strafferetlig jurisdiktion og strafferetshåndhævelse til søs. Birgit er en del af forskningsgruppen Punitive Turn ved AAU, der analyserer alle straffelovens ændringer siden 1980. 

Lene Wacher Lentz er lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor hun forsker i IT-kriminalitet og digital efterforskning. Lene er tidligere anklager. Hun var med ved etableringen af Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler i 2022 og er nu medlem af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg. Lene er en del af forskningsgruppen Punitive Turn ved AAU, der analyserer alle straffelovens ændringer siden 1980.