Bog: Dødsboskifte
990,00 kr. 1.237,50 kr. inkl. moms

Dødsboskifte, 3. udgave

Denne nye udgave tager højde for betydelig, ny retspraksis siden bogens 2. udgave, som udkom for snart 10 år siden.

Bogen gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Skifteretterne og autoriserede bobestyrere
 • Sondringen mellem arvinger og legatarer
 • Skifteværger
 • Retsstillingen for boets kreditorer
 • Boudlæg
 • Ægtefælleudlæg
 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbehandling
 • Skifte af længstlevende ægtefællers fællesejemidler
 • Revision, boafgift og udlodning
 • Skifterettens behandling af tvister

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, domstolsjurister, studerende og undervisere, ansatte i pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber samt andre, der rådgiver om arveret og dødsboskifte.

Om forfatterne

Anne Louise Bormann er dommer i Højesteret.
Ib Hounsgaard Trabjerg er dommer i Østre Landsret.
Johan Hartmann Stæger er advokat og autoriseret bobestyrer.

____________________________________________________________________________________________

Indhold

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 2 - Skifteretterne og autoriserede bobestyrere

Kapitel 3 - Legatarer

Kapitel 4 - Skifteværger

Kapitel 5 - Boets kreditorer

Kapitel 6 - Fra dødsfaldet til berigtigelsen 

Kapitel 7  - Boudlæg

Kapitel 8 - Ægtefælleudlæg

Kapitel 9 - Uskiftet bo

Kapitel 10 - Privat skifte

Kapitel 11 - Behandling ved bobestyrer

Kapitel 12 - Skifte af længstlevende ægtefælles delingsformuemidler

Kapitel 13 - Skifte af uskiftet bo, mens længstlevende er i live

Kapitel 14 - Revision, boafgift og udlodning

Kapitel 15 - Sagkyndig vurdering

Kapitel 16 - Skifterettens behandling af tvister

Kapitel 17 - Retsmidler til anfægtelse af afgørelser

Kapitel 18 - Retssager ved de almindelige domstole

Kapitel 19 - Offentlighed

Kapitel 20 - Inhabilitet

Kapitel 21 - Ikrafttræden, Færøerne og Grønland