Bog: Entertainmentretten
869,00 kr. 1.086,25 kr. inkl. moms

 

Nu kommer 2. udgave af Entertainmentretten, som beskæftiger sig med endnu flere juridiske problemstillinger!


Hvordan er reguleringen af musik- og filmrettigheder? Hvor går grænsen mellem ytringsfriheden og retten til eget navn og billede m.v.? Hvordan reguleres e-sport og gaming? Må fodboldspillere, sponsorer og ejere af fodboldstadions overhovedet vise deres støtte til regnbuefarverne under EM?

Ovenstående er blot et udklip af de spørgsmål, som bogen besvarer, og samtidig illustrerer de bogens emnemæssige bredde. Da bogen udkom for første gang i 2019 afdækkede den et hul, som litteraturen hidtil ikke havde formået. Entertainmentretten råder over et stort område, både internationalt og i Danmark i praksis, og det er samtidig under konstant udvikling. Bogen går derfor i dybden med at undersøge, hvordan lovgivningen påvirker praksis og de sædvaner, som vi ser indenfor underholdningsbranchen.

Hør Jakob Plesner Mathiasen uddybe, hvilke retsområder bogen gennemgår: 


Nyt i 2. udgave

Ligesom sin forrige udgave har bogen en praktisk indgangsvinkel til de enkelte områder, så læseren får et indblik i de praktiske mekanismer og interesser inden for entertainmentretten. Hvor sidste udgave havde ekstraordinært fokus på internetplatforme som YouTube og Facebook og deres dertilhørende ansvar, arbejder denne udgave også med en række nye emner. Det drejer sig bl.a. om e-sport, online betting/kasino, computerspil og kollektiv forvaltning af ophavsret. Derudover er bogens allerede eksisterende kapitler opdateret som følge af nye retsregler, praksis m.v.

 

Målgruppe

Bogen henvender sig specifikt til undervisning i Entertainmentret på Københavns Universitet. Herudover er bogen relevant for ikke-studerende, fx advokater, jurister eller andre, der gerne vil have et overblik over reglerne i kultursektoren, da den giver en praktisk indføring i bl.a. film- og musikkontrakter.

 

Om forfatterne

Jakob Plesner Mathiasen er specialist i IP- og Entertainmentret og sekretær for Dansk Selskab for Ophavsret. Jakob Plesner Mathiasen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, blev advokat i 2004 og fik møderet for landsretten i 2008. Jakob Plesner Mathiasen har udgivet en lang række bøger og artikler om immaterialret og er ekstern lektor i Entertainmentret på Københavns Universitet. Jakob Plesner Mathiasen er ansat hos Gorrissen Federspiel.

 

Lasse Lau Nielsen er cand. jur fra Syddansk Universitet og har siden sin tid i advokatpartnerselskabet Horten arbejdet intensivt med problemstillinger relateret til underholdningsbranchen. Først 7 år i Kulturministeriets ophavsretskontor, hvor han hovedsageligt har været involveret i forhandling af EU-retsakter på ophavsretsområdet, herunder direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret, portabilitetsforordningen og direktiv om ophavsret på det digitale indre marked. Siden 2020 har han beskæftiget sig med licensering af rettigheder til indspillet musik ved IFPI Danmark og Musikproducenternes Forvaltningsorganisation. Herudover har han de seneste år undervist på Københavns Universitet i faget Entertainmentret som ekstern lektor.

 

Bogens yderligere kapitler er skrevet af eksperter indenfor de pågældende discipliner, og forfatterne har skrevet deres kapitler uafhængigt af hinanden.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Indhold

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Forord af Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen

Kapitel 2 Grundlæggende ophavsret af Jakob Plesner Mathiasen

Kapitel 3 Varemærkeret af Knud Wallberg

Kapitel 4 Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder af Morten Rosenmeier

Kapitel 5 Musikrettigheder af Jakob Plesner Mathiasen

Kapitel 6 Filmrettigheder af Anders Kildsgaard

Kapitel 7 Computerspil af Mogens Vestergaard

Kapitel 8 Behandlingen af personoplysninger til ”Entertainment” af Jørgen Ullits

Kapitel 9 Personlighedsret af Vibeke Borberg

Kapitel 10 Sportsret og e-sport af Frederik Bruhn

Kapitel 11 Online betting og kasino af Mikkel Taanum

Kapitel 12 Blokering af ulovligt indhold på internettet af Jakob Plesner Mathiasen

Kapitel 13 Platformsansvar af Lasse Lau Nielsen  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

Indledning

Entertainmentretten beskæftiger sig med de juridiske problemstillinger – med fokus på rettigheder – som opstår inden for underholdningsbranchen. Det er typisk emner som principielt dækkes af andre fagområder (f.eks. immaterialretten). Problemstillingerne er imidlertid ofte så specielle, at emnerne kun berøres sporadisk i disse fag, da fokus i disse fag er et andet.
 På den vis er entertainmentretten en tværgående disciplin, som indhenter viden fra andre fagdiscipliner. Formålet med bogen og kursusfaget er ikke at forsøge at udvikle og opstille særlige teoretiske retsgrundsætninger inden for entertainmentretten. Fokus er derimod på at sætte fokus på de problemstillinger, som i praksis opstår inden for underholdningsbranchen og gå i dybden med disse.
 Faget entertainmentret kendes fra udlandet, hvor det virker til, at man har samme tilgangsvinkel til fagets opbygning.
 Førsteudgaven af bogen havde som et af sine hovedformål at lave en fælles fremstilling om de forskellige regler, der gælder for underholdningsbranchen, men særligt fokus på at skabe et godt udgangspunkt for den undervisning i entertainmentret, som i de seneste år har været afholdt på Københavns Universitet. Bogen har således fungeret som en del af det teoretiske grundlag, som de studerende har kunnet læne sig op ad, når de forskellige problemstillinger er blevet gennemgået og drøftet i undervisningen.
 Herudover er bogen relevant for ikke-studerende bl.a. ved bogens kapitler, der giver en praktisk indføring i f.eks. film- og musikkontrakter – et område, der ellers ikke er dækket i dansk ret.
 Andenudgaven af bogen har de samme hovedformål som førsteudgaven, men er ændret ift. førsteudgaven på tre måder. For det første er der sket en opdatering af de eksisterende kapitler som følge af nye retsregler, praksis m.v. For det andet er vinklingen i flere af disse kapitler ændret, så de bedre danner grundlag for undervisning i faget. For det tredje er der tilføjet flere nye kapitler, som dækker områderne e-sport, betting, computerspil og kollektiv forvaltning af ophavsret. Det er ambitionen at tilføje endnu flere kapitler om andre relevante i forbindelse med fremtidige versioner af bogen.
 I bogen har vi inkluderet to grundlæggende kapitler om ophavsret og varemærkeret. Disse kapitler er nødvendige at have med for de læsere, som ikke tidligere har beskæftiget sig med immaterialret, men er ikke ment som en udtømmende beskrivelse af disse retsområder.
 Bogens kapitler er skrevet af eksperter inden for de pågældende discipliner. Forfatterne har skrevet deres kapitler uafhængigt af hinanden. Redaktørerne og forfatterne deler derfor ikke nødvendigvis hinandens synspunkter. De synspunkter, der fremgår af de enkelte kapitler, skal således alene tilskrives kapitlets forfatter.
 Vi har valgt, at bogen skal udkomme i regnbuefarver for at bakke op om mangfoldighed og diversitet. Brugen af regnbuefarver – og støtten til mangfoldighed og diversitet – var i øvrigt genstand for flere entertainmentretlige problemstillinger under EM i fodbold i 2021. Her opstod spørgsmålet, om fodboldspillere, sponsorer, ejere af fodboldstadions m.v. overhovedet måtte vise deres støtte til budskabet ved at bruge regnbuefarverne under EM. Dette kunne således muligvis kollidere med fodboldsportens egne regelsæt m.v. Netop spørgsmålet om ytringsfrihed spiller en central rolle inden for mange af de entertainmentretlige emner, som bogen kommer ind på. På den vis leder brugen af regnbuefarverne hen til mange af de problemstillinger, som drøftes i bogen (særligt i kapitlerne om sports- og ophavsret).

København, juli 2021
Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen