Bog: Markedsføringsloven - Karnov Group
1.140,00 kr. 1.425,00 kr. inkl. moms

Bogen giver en grundig gennemgang og analyse af alle lovens områder med udgangspunkt i retspraksis, lovforarbejder og EU-retsakter

I ”gamle dage” var markedsføringsloven overskuelig, men i dag er loven noget mere kompleks med fx de elastiske bestemmelser om ”god markedsføringsskik” og ”vildledning”.

Bogen gennemgår bl.a. lovens bestemmelser vedr.:

  • Produktefterligninger, renommésnyltning, loyalitetspligt, miskreditering, sammenlignende reklame og erhvervshemmeligheder
  • Særregler om skjult reklame, markedsføring over for børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, slagtilbud, kreditmarkedsføring og gebyrer mv.
  • Regler om spam og andre direct marketingaktiviteter
  • Regler, der beskytter forbrugerne mod urimelige vilkår.
  • Sanktionsvalget, inkl. Forbrugerombudsmandens beføjelser og reglerne, om erstatning, vederlag og straf.

Nyt i 3. udgave

Markedsføringsloven dækker såvel traditionelle som nutidige problemstillinger, men bl.a. den teknologiske udvikling gør, at en lang række markedsføringstiltag reelt er ubehandlet i loven. Bogen forsøger i et vist omfang at tage højde herfor, og 3.-udgaven er på alle centrale områder omskrevet i forhold til 2.-udgaven. Retspraksis vedr. produktefterligninger har desuden udviklet sig markant i de senere år. Bogen behandler også EU-direktiverne om urimelig handelspraksis og vildledning og EU-Domstolens afgørelser i tilknytning hertil samt EU’s ganske betydelige påvirkning af den danske lov.

Målgruppe

Bogens formål er at være en håndbog for praktikere. Bogen henvender sig til advokater, domstolene, rådgivere i organisationer, virksomhedsjurister og andre praktikere, der skal forholde sig til markedsføringsretlige problemstillinger.

Om forfatterne

Forfatterne er Erling Borcher og Frank Bøggild er begge tilknyttet advokatvirksomheden Kromann Reumert. Forfatterne har gennem et langt samarbejde har udviklet stor praktisk erfaring inden for markedsføringsretten og beslægtede retsområder.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Markedsføringsloven Lbk. nr. 1216/2013 om markedsføring (MFL)
- MfL § 1 God markedsføringsskik
- MfL § 2 Anvendelsesområde
- MfL § 3 Vildledende og utilbørlig markedsføring
- MfL § 4 Reklameidentifikation
- MfL § 5 Sammenlignende reklame
- MfL § 6 Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
- MfL § 7 Vejledning
- MfL § 7a Vejledning
- MfL § 8 Markedsføring rettet mod børn og unge
- MfL § 9 Salgsfremmende foranstaltninger
- MfL §§ 10 og 11 (ophævet)
- MfL § 12 Garanti
- MfL § 12a Købsopfordring
- MfL § 13 Prisoplysninger
- MfL § 14 Kreditkøb
- MfL § 14a Kreditaftaler
- MfL § 14 b Kreditaftaler
- MfL § 15 Gebyrer
- MfL § 16 Organiseret rabat
- MfL § 17 Mærkning og emballering
- MfL § 18 Forretningskendetegn
- MfL § 19 Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger
- MfL § 20 Retsmidler
- MfL § 21 Sø- og Handelsretten
- MfL § 22a Kontrolundersøgelser på stedet
- MfL § 23 Forhandlingsprincippet
- MfL § 24 Retningslinjer
- MfL § 25 Forhåndsbesked
- MfL § 25a Konkurrence- og forbrugerstyrelsens virksomhed
- MfL § 26 Henlæggelsesbeføjelser
- MfL § 27 Retsforfølgning mv.
- MfL § 27a Informationspligt om forældelse
- MfL § 28 Erstatningssøgsmål
- MfL § 29 Foreløbigt forbud
- MfL § 30 Straf og påtale
- MfL § 30a
- MfL § 31
- MfL § 32 Ikrafttræden
- MfL § 33 Færøerne og Grønland