Bog: Forbrugerretten 2
899,00 kr. 1.123,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Forbrugerretten II - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse er en lære- og håndbog, som giver en systematisk gennemgang af de forbrugerbeskyttende retsregler i forhold til aftaleindgåelse, køb af løsøre og tjenesteydelser, ved erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler og betalingstjenester, herunder forbrugerklagesystemet.

Målgruppe

Bogen anvendes i kursusfaget ”Forbrugerret” på jurastudiet på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Bogen kan også med nytte anvendes af andre uddannelsesinstitutioner, advokater, jurister og ikke-jurister, herunder ansatte i virksomheder, organisationer m.fl., der arbejder med og rådgiver om forbrugerretlige problemstillinger.

Om forfatteren

Forfatteren Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen og har skrevet en ph.d. om emnet ("Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv" fra november 2015). Han har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen ”Forbrugernes Principsager”, sekretariatschef i Pressenævnet samt juridisk chef i Dansk Røde Kors, administrationschef i Danmarks Naturfredningsforening og kontorchef i Tryg Forsikring.

Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget ”Forbrugerret”, ”Forsikringsret” og ”Specialiseret Erstatningsret”. Desuden har han været tilknyttet CBS i faget Udvidet Markedsføringsret og underviser på Cphbusiness Finansøkonomuddannelsen. Endvidere er han beskikket som censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser.