Bog: Forbrugerretten 1
708,00 kr. 885,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Forbrugerretten I behandler den nye markedsføringslov som trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med den nye markedsføringslov er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Effektiv og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse, hvor forbrugerne kan være aktive og er beskyttet mod vildledning og aggressiv markedsføring, understøtter således velfungerende markeder. Virksomhedernes markedsføring er i høj grad reguleret af fælles europæiske regler.

Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger. Med loven indføres en forenklet og overskuelig markedsføringslov, som understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, og som understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Med markedsføringsloven er det sikret, at erhvervslivet ikke pålægges unødvendige byrder, og at reguleringen er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet. Der er kommet følgende ændringer som der bliver behandlet:

  • De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget havde lagt op til en liberalisering for uanmodet henvendelser, idet begrebet »tilsvarende produkter og ydelser« stadigvæk skal fortolkes snævert.
  • Der er nye regler om god handelsskik mellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende som har betydning for den erhvervsdrivendes markedsføring.
  • Nye lovbestemmelser om vildledende og utilbørlig handelspraksis.
  • Reglerne for markedsføring på nettet, herunder de sociale medier bliver gennemgået.
  • Der er kommet helt nye regler om markedsføring af boligkreditaftaler.

Målgruppe

Bogen indgår i overbygningsfaget Forbrugerret på jurastudiet på Københavns og Aarhus Universitet. Bogen er også en velegnet håndbog for advokater, jurister og ikke-jurister, der arbejder med og rådgiver om forbruger- og markedsføringsretlige spørgsmål.

Om forfatteren

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatpartnerselskabet Brinkmann Kronborg Henriksen. Han har været medlem i Dansk Erhvervs følgegruppe til udvalgskommissionen for en revision af markedsføringsloven. Han har opnået ph.d.-graden på »Forbrugerklagenævnetsordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv« i 2015, og har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen Forbrugernes Principsager.

Sonny Kristoffersen er ekstern lektor i Obligationsret på SDU og varetager undervisningen på Cphbusiness på finansøkonomuddannelsen. Han har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret, samt været tilknyttet CBS i faget Udvidet markedsføringsret. Sonny Kristoffersen er desuden beskikket som censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser.