ONLINEBOG - Ejerlejligheder og andelsboliger
882,00 kr. 1.102,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, og der vil herudover være nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

Målgruppe

Bogen er skrevet på en måde, som forhåbentlig kan anvendes af ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, advokater, dirigenter, ejerlejlighedsejere, andelshavere og alle, der er valgt ind i en ejer- eller andelsboligforeningsbestyrelse. Formålet med fremstillingen er, at de nævnte praktikere har en fremstilling, hvor de væsentligste emner gennemgås.

Om forfatterne

Kristian Dreyer er advokat (L) og partner hos Svejgaard Galst Advokataktieselskab. Han har speciale i fast ejendom og byggeri, ejendomsmæglerjura samt behandling af rets- og voldgiftssager. Han er ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, og han underviser advokater, advokatfuldmægtige og ejendomsmæglere hos flere kursusudbydere. Kristian Dreyer fører et betydeligt antal retssager inden for fagområdet. Sideløbende med advokathvervet og undervisningen er han lægdommer samt forfatter til flere juridiske fremstillinger.

Ali Simiab er advokatfuldmægtig hos Svejgaard Galst Advokataktieselskab med speciale i fast ejendom og ejendomsmæglerjura. Han underviser på kurser for advokater, advokatfuldmægtige og ejendomsmæglere. Ali Simiab er medforfatter til ”Ejendomsmæglerloven med kommentarer” og har bidraget til flere lærebøger om omsætning af fast ejendom.