Bog: Ejendomsvurderingsloven med kommentarer
1.996,00 kr. 2.495,00 kr. inkl. moms


Ejendomsvurderingsloven med kommentarer, 1. udgave

Et godt værktøj for dig, som rådgiver i eller arbejder med de offentlige ejendomsvurderinger samt beskatningen heraf

Denne bog giver en struktureret beskrivelse af de vurderingsregler, der fremgår af ejendomsvurderingsloven og er et brugbart indblik i ejendomsvurderingslovens samspil med anden lovgivning. Bogen giver desuden en historisk kontekst for reglerne.

Bogen er 1. udgave af Ejendomsvurderingsloven med kommentarer og tager udgangspunkt i Ejendomsvurderingsloven som oprindeligt vedtaget i 2017 med senere ændringer. Fra 2017-loven og frem til redaktionens afslutning medio september 2023, er der vedtaget ikke mindre end 12 ændringslove til ejendomsvurderingsloven. Bogen indeholder litteratur, lovændringer og praksis frem til medio september 2023.

Den senest medtagne ændringslov, lov nr. 679 af 3. juni 2023, indeholder ændringer, som først træder i kraft fra 1. januar 2024. Alle ændringer i medfør af lov nr. 679 af 3. juni 2023 er imidlertid medtaget i kommentarerne. Således vil ejendomsværdiskatteloven og lov om kommunal ejendomsskat dermed også være omtalt som ophævet.


Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med ejendomsvurdering- og beskatning, herunder medarbejdere i den offentlige forvaltning, rådgivere i det private, studerende m.v. Bogen egner sig som opslagsværk såvel som lærebog i ejendomsvurdering og -beskatning.


Om forfatterne

Majbritt Davidsen har været skatterådgiver hos EY siden 2015 og har undervist i offentlig vurdering og beskatning af fast ejendom på Københavns Professionshøjskole.

Claus Pedersen har været skatterådgiver siden 2004 hos KPMG og siden EY. Herudover har han undervist i offentlig vurdering og beskatning af fast ejendom på Københavns Professionshøjskole.

 

Forfatterne har i årevis beskæftiget sig med ejendomsvurderinger og de afledte ejendomsskatter som led i deres erhvervsmæssige virke og arbejde som undervisere.