Bog: Lærebog i obligationsret II
503,00 kr. 628,75 kr. inkl. moms

Lærebog i Obligationsret II

Bogen giver sammen med Lærebog i Obligationsret I en grundig fremstilling af obligationsretten. Den indfører læseren i:

  • Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte)
  • Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse
  • Hæftelsesformer – herunder illustreret ved eksempler på hæftelsen i kautionsforhold samt i forskellige selskabsforhold

Nyt i 5. udgave

I forhold til bogens 4. udgave er kapitlet om hæftelsesformer samt afsnittet om modregning nyskrevet. Derudover er fremstillingen generelt ført ajour indtil den 1. maj 2022 med den nyeste lovgivning, retspraksis og litteratur.

Målgruppe

Bogen tilsigter – sammen med Lærebog i obligationsret I – at være lærebogsgrundlag i faget Obligationsret på de videregående uddannelser. Derudover er den også velegnet som oplagsværk for praktikeren, da den omtaler relevant praksis på området.

Om forfatterne

Lærebog i Obligationsret II er skrevet af professor, dr.jur. Peter Mortensen, som underviser og forsker i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Det samme gælder professor, dr. jur. Bo von Eyben indtil hans pensionering i 2017.

____________________________________________________________________________________________

Indhold

Kapitel 11 - Debitorskifte

Kapitel 12 - Kreditorskifte

Kapitel 13 - Ophørsmåder

Kapitel 14 - Hæftelsesformer