Bog: Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger
1.082,00 kr. 1.352,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Bogen er et unikt bidrag til relevante overvejelser og analyser i forhold til prisfastsættelsen og løsningen af de erstatningsretlige problemstillinger, som fra tid til anden opstår i de fleste andelsboligforeninger

Andelsboligen er en populær boligform. Antallet er siden 2007 steget med 5%, samtidig med at efterspørgslen er forøget gevaldigt.

Andelsboligforeningerne ligner i nogle tilfælde mere virksomheder end foreninger, og andelene er i højere grad investeringsobjekter end billige boliger, hvorfor bestyrelsernes opgaver også er anderledes og mere omfattende og komplicerede end tidligere. Den manglende sammenhæng mellem den oprindelige andelsboligtanke og virkeligheden i dag komplicerer den erstatningsretlige analyse af foreningens og bestyrelsesmedlemmernes ansvar.

Reglerne om beregningen af maksimalprisen er komplicerede og kan derfor være vanskelige at håndtere for bestyrelserne, som består af almindelige andelshavere, der ofte ikke besidder særlige juridiske, regnskabsmæssige eller byggetekniske kvalifikationer.

Bogens formål er at bidrage med relevante overvejelser og analyser i forhold til løsningen af de erstatningsretlige problemstillinger. Dette gør forfatteren ved at undersøge gældende ret, for så vidt angår indholdet af maksimalprisreglerne i ABL § 5 og på denne baggrund analysere de problemstillinger, som udspringer af bestyrelsens kontrol med prisfastsættelsen.

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, som beskæftiger sig med overdragelse og/eller prisfastsættelse af andelsboliger, herunder bestyrelser i andelsboligforeninger, juridiske rådgivere, valuarer, revisorer, ingeniører, arkitekter mv. Særligt er bogen dog relevant for administratorer, som bistår bestyrelsen ved overdragelse og prisfastsættelse af andelsboliger, samt advokater, der rådgiver og fører retssager om bestyrelsens og foreningens erstatningsansvar.

Om forfatteren

Kristian Graven Nielsen er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. forsker i andelsboliger og erstatningsret. Tidligere har han arbejdet som advokat, hvor han rådgav og førte retssager inden for bolig- og erhvervslejeret samt fast ejendom generelt.