Bog: Ejerlejligheder og andelsboliger
882,00 kr. 1.102,50 kr. inkl. moms

Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses. Bogen er inddelt i fire kapitler: foreningsretten, ejerlejligheder, andelsboliger og overdragelsen. Da fremstillingen også henvender sig til andre end advokater, er en række praktiske problemstillinger inkluderet, og der vil herudover være nogle ”afstikkere” i form af emner, som måske ikke direkte vedrører ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen, men som alligevel er relevante, når man arbejder med de to boligformer i praksis.

Målgruppe

Bogen er skrevet på en måde, som forhåbentlig kan anvendes af ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, advokater, dirigenter, ejerlejlighedsejere, andelshavere og alle, der er valgt ind i en ejer- eller andelsboligforeningsbestyrelse. Formålet med fremstillingen er, at de nævnte praktikere har en fremstilling, hvor de væsentligste emner gennemgås.

Om forfatterne

Kristian Dreyer er advokat (L) og partner hos Svejgaard Galst Advokataktieselskab. Han har speciale i fast ejendom og byggeri, ejendomsmæglerjura samt behandling af rets- og voldgiftssager. Han er ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, og han underviser advokater, advokatfuldmægtige og ejendomsmæglere hos flere kursusudbydere. Kristian Dreyer fører et betydeligt antal retssager inden for fagområdet. Sideløbende med advokathvervet og undervisningen er han lægdommer samt forfatter til flere juridiske fremstillinger. 

Ali Simiab er advokatfuldmægtig hos Svejgaard Galst Advokataktieselskab med speciale i fast ejendom og ejendomsmæglerjura. Han underviser på kurser for advokater, advokatfuldmægtige og ejendomsmæglere. Ali Simiab er medforfatter til ”Ejendomsmæglerloven med kommentarer” og har bidraget til flere lærebøger om omsætning af fast ejendom.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Foreningen
1. Ejer- og andelsboligforeninger
2. Foreningsvedtægten
3. Bopælspligt
4. Husorden
5. Vedligeholdelsespligten
6. Generalforsamlingen
7. Bestyrelsen
8. Administrator
9. Vicevært
10. Årsregnskab og revision
11. Ansvar og erstatning
12. Foreningen som retssubjekt
13. Tvistløsning

Kapitel 2 - Ejerlejligheder
14. Ejerlejligheds- og ejerforeningsbegrebet
15. Afgrænsning mellem sær- og fællesejendom
16. Faktisk råden over særejendom
17. Retlig råden over særejendom
18. Faktisk råden over fællesejendom
19. Retlig råden over fællesejendom
20. Ejerforeningsvedtægten
21. Fordelingstal
22. Fælles udgifter
23. Grundfond
24. Ejerforeningens efterbetalingskrav
25. Ejerlejlighedsejerens tilbagesøgningskrav
26. Ejerforeningens hæftelse
27. Ejerlejlighedsejeres hæftelse for ejerforeningens forpligtelser
28. Skæringsdagsproblematikker
29. Udlejning af én ejerlejlighed
30. Adgang til ejerlejligheden
31. Krav om fraflytning
32. Tvangssalg
33. Ejerforeningens pant i ejerlejlighederne

Kapitel 3 - Andelsboligforeninger
34. Andelsboligforeninger
35. Foreningsvedtægten
36. Medlemskabet
37. Andelsboligindskuddet
38. Andelsbevis og andelsboligfortegnelse
39. Hæftelsen
40. Brugsretten
41. Boligaftalen
42. Passive medlemmer
43. Boligafgiften
44. Transport
45. Fremleje
46. Forandringer
47. Andelshaverens ansvar for tredjemands skadeforvoldelse
48. Adgang til andelsboligen
49. Eksklusion
50. Værdiansættelsesprincipperne
51. Maksimalprisprincippet

Kapitel 4 - Overdragelsen
52. Generelt om overdragelsen
53. Forkøbsret på andelsboliger
54. Ejendomsmæglerens medvirken
55. Sælgerens loyale oplysningspligt
56. Sælgerens særlige oplysningspligt ved salg af andelsboliger
57. Sælgerens særlige oplysningspligt ved salg af ejerlejligheder
58. Sælgerens garanti
59. Huseftersynsordningen
60. Køberens undersøgelsespligt
61. Købsaftalen
62. Overdragelsesprocedure
63. Overdragelse mellem nærtstående
64. Handlens ophør
65. Parcelhusreglen
66. Overprissager ved andelsboliger
67. Tilbagebetaling af urimelig overpris for ejerlejlighed
68. Sælgerens misligholdelsesbeføjelser
69. Ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger
70. Mangler
71. Køberens misligholdelsesbeføjelser
72. Fortabelse af misligholdelsesbeføjelser