Bog: Boliglejeret

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

1.184,00 kr. 1.480,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privatejede ejendomme til beboelse.

Nyt i 4. udgave

Bogens 3. udgave udkom i 2019, og selv om der ikke er sket betydelige lovændringer, har vedtagelsen af sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven nødvendiggjort, at alle henvisninger til lovbestemmelser har skullet opdateres og tilrettes lejeloven og lov om boligforhold (lov nr. 341 og 342 af 22. marts 2022), som disse love er gældende fra 1. juli 2022. De betydelige lovændringer, som trådte i kraft 1. juli 2020 (lov nr. 817, 818 og 819 af 9. juni 2020) er også indarbejdet, og endelig er værket opdateret med de seneste års retspraksis.

Bogen er ajourført til og med ca. 1. juli 2022.


Om forfatterne

Bogens forfattere er professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, og fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe.

Revision og ajourføring af denne udgave er udført af Hans Henrik Edlund.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse

 1. Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
 2. Lejeaftalen
 3. Udlejers ydelse
 4. Lejers brug af det lejede
 5. Betalinger i lejeforhold
 6. Lejefastsættelse og -ændring
 7. Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 8. Leverancer fra udlejer
 9. Beboerrepræsentation
 10.  Succession på udlejer- og lejerside
 11.  Lejeaftalens ophør
 12.  Fraflytning
 13.  Lejers misligholdelse
 14.  Udlejers misligholdelse
 15.  Tvisteløsning