Bog: Ligebehandlingsloven med kommentarer
1.040,00 kr. 1.300,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser i ligebehandlingsloven

Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod direkte og indirekte diskrimination pga. køn.

Bogen er opdelt i tre dele:

  • Del I indeholder generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske ligestillingsretlige sammenhænge, den indgår i.
  • Del II indeholder kommentarer til de enkelte §’er i ligebehandlingsloven.
  • Del III er en bilagsdel.

Målgruppe

Advokater, organisationsjurister, virksomhedsjurister, dommere, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med emnet.

Om forfatteren

Forfatteren er professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS LAW.
Hun har siden 1970'erne undervist og forsket i arbejdsret, ligestillingsret og EU ret og har publiceret mange bøger og artikler inden for disse emner.