Bog: Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

Bogen er et praktisk værktøj, der giver en detaljeret gennemgang af relevant retspraksis og de mange aspekter af beskyttelsen, som både lønmodtager og arbejdsgiver skal være opmærksomme på

Gravide, barslende, adoptanter og deres partnere er særligt beskyttet mod opsigelse i medfør af reglerne i ligebehandlingsloven. Det er ikke forbudt at opsige disse beskyttede personer, men arbejdsgiveren skal kunne bevise, at afskedigelsen intet har at gøre med graviditet, barsel eller adoption.

Det gælder bl.a.:

  • Opsigelser begrundet i virksomhedens økonomi
  • Opsigelser begrundet i den ansattes forhold
  • Opsigelser under graviditetsbetinget sygdom
  • Væsentlige stillingsændringer
  • Opsigelser i forbindelse med fertilitetsbehandling og abort
  • Opsigelser efter barselsorlovens udløb
  • Opsigelser af mænd
  • Opsigelser af adoptanter

Bogen giver også mere generelt anvisninger på anvendelsen af ligebehandlingslovens særlige bestemmelser om delt og omvendt bevisbyrde samt om godtgørelsesniveauet.

Målgruppe

Bogen henvender sig primært til advokater, dommere, personalejurister, HR-medarbejdere, konsulenter i fagforeninger og andre rådgivere, der har behov for at vide, om en påtænkt eller allerede gennemført opsigelse af en lønmodtager kan være i strid med ligebehandlingslovens regler, og hvad konsekvenserne i givet fald er.

Om forfatteren

Mikael Marstal er født i 1967 og advokat (H) i Det Faglige Hus samt ekstern lektor i procesret ved Syddansk Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Generelt om reglerne om lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse på grund af graviditet m.v.
Kapitel 2 - Opsigelse af kvinder under graviditet og barsel
Kapitel 3 - Opsigelse af kvinder før graviditet, ved abort og efter barselsorlovens udløb
Kapitel 4 - Opsigelse af mænd
Kapitel 5 - Adoption
Kapitel 6 - Godtgørelse, bevisbyrde og proces