Bog: Ferieloven af Tina Eggert Thomsen & Jan Vinge Rasmussen
1.556,00 kr. 1.945,00 kr. inkl. moms

Bogen om Ferieloven gennemgår grundigt og systematisk ferieloven, emne for emne.

Bogen indeholder udførlige beskrivelser af den righoldige administrative praksis, der findes på området, ligesom domme i vidt omfang er omtalt.

Forarbejderne til ferieloven er indarbejdet, ligesom forholdet til internationale forpligtelser, herunder EU-Domstolens praksis, er beskrevet i bogen. Bogen indeholder udførlige beskrivelser af bl.a.:

  • Ferielovens lønmodtagerbegreb, illustreret af navnlig administrative afgørelser.
  • Reglerne om optjening og afholdelse af ferie.
  • Sygdoms betydning for den ferieretlige stilling, herunder de nye regler om karensdage og erstatningsferie for sygdom opstået under ferien.
  • Den ferieretlige stilling ved opsigelse og fritstilling.
  • Den ferieretlige stilling, når et ansættelsesforhold har tilknytning til flere lande.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der har brug for viden om ferieloven i almindelighed, både jurister og ikke-jurister, praktikere og teoretikere. Omfanget taget i betragtning vil bogen dog formentlig navnlig have interesse for personer, der som rådgivere eller i personalefunktioner har brug for en mere indgående viden om ferieloven. Det gælder f.eks. advokater, personalejurister, medarbejdere i arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, medarbejdere i Jobcentre og a-kasser, ansatte ved uddannelsesinstitutioner samt ansatte ved domstolene.

Om forfatterne

Tina Eggert Thomsen er chefkonsulent i Ballerup Kommune, og var i perioden 2001-2008 ansat i Feriekontoret i Arbejdsdirektoratet som specialkonsulent. Jan Vinge Rasmussen er specialkonsulent i Feriekontoret, hvor han har været ansat i perioden 2003-2008 og igen fra 2010.

NYT! Ferieloven fås nu også som onlinebog: Køb den her.

Du kan også læse mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Ferielovens udvikling og aktører
Kapitel 2. Internationale ferierettigheder
Kapitel 3. Hvem gælder ferieloven for?
Kapitel 4. Arbejdsgiverbegrebet i ferieloven
Kapitel 5. Optjening af feriedage
Kapitel 6. Hvilke lønmodtagere holder ferie med løn (og ferietillæg), og hvilke lønmodtagere holder ferie med feriegodtgørelse?
Kapitel 7. Løn under ferie og ferietillæg
Kapitel 8. Feriegodtgørelse
Kapitel 9. Indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto
Kapitel 10. Afholdelse af ferie
Kapitel 11. Ferie for lønmodtagerens egen regning (suppleringsferie)
Kapitel 12. Lønmodtagerens aktiviteter under afholdelse af ferie
Kapitel 13. Ferie- og juleferielukning
Kapitel 14. Ændring og afbrydelse af ferie
Kapitel 15. Overførsel af ferie
Kapitel 16. Feriehindringer
Kapitel 17. Udbetaling af feriepenge
Kapitel 18. Udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter ferieårets udløb efter ferielovens kapitel 5 a
Kapitel 19. Forældelse af feriepenge, håndtering og udbetaling af gamle feriepenge (»uhævede feriepenge«) og fortabelse af ferierettigheder i øvrigt
Kapitel 20. Modregning og tilbageholdelse
Kapitel 21. Afkald på feriepenge
Kapitel 22. Fravigelsesmuligheder i ferieloven – betingelser, muligheder og konsekvenser
Kapitel 23. Ferielovens sanktionsregler
Kapitel 24. Ferieloven og udlandet
Kapitel 25. Elevers særlige ferierettigheder
Kapitel 26. Sygdom og ferie
Kapitel 27. Ferie og barsel m.v.
Kapitel 28. Ferie og konflikt
Kapitel 29. Opsigelses- eller fritstillingsperioder i relation til ferie
Kapitel 30. Andre ferieregler