Bog: Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
1.107,00 kr. 1.383,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering.
  • Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte forskelsbehandling, instruktion og chikane.
  • Lovens personelle beskyttelsesområde.
  • Lovens undtagelsesbestemmelser.
  • Lovens beskyttelseskriterier.
  • Lovens sanktionsmuligheder (godtgørelse, erstatning og straf).

Siden den første udgivelse af denne bog i 2011 er der afsagt et større antal domme om forskelsbehandlingsloven – ikke mindst fra EU-domstolen. Den nye retspraksis er i relevant omfang medtaget i denne opdaterede 2. udgave af værket. Dette har blandt andet medført, at kapitlet om kriteriet handicap er blevet væsentlig udvidet.

Målgruppe

Bogen henvender sig til den juridiske praktiker, men den kan også bruges af praktikere med personaleansvar.

Om forfatterne

Finn Schwarz, der er managing partner og partner i ansættelsesretsafdelingen i Advokatfirmaet Horten, har ført sager om ansættelsesret og om arbejdsskader på vegne af arbejdsgivere, kommuner og ansvarsforsikringsselskaber. Han har virket som voldgiftsdommer i adskillige voldgiftssager, bl.a. vedrørende ansættelsesretlige tvister.

Jens Jakob Hjorth-Hartmann er specialist inden for ansættelsesret og har rådgivet i adskillige sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.