Bog: Bortvisning, suspension og fritstilling af Mikael Marstal
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Fokus på de praktiske konsekvenser i sager om bortvisning

En bortvisning rammer den berørte medarbejder hårdt, når lønudbetalingen stopper fra dag til dag. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere har en sikker fornemmelse for, hvornår en bortvisning kan være berettiget. 

Denne bog behandler reglerne om bortvisning og besvarer de generelle spørgsmål, som en bortvisning rejser, både med hensyn til de praktiske konsekvenser (f.eks. vedrørende ferie og godtgørelser) og det økonomiske og erstatningsretlige opgør.

Bogen gennemgår desuden en række specifikke forhold, som typisk kan begrunde en bortvisning – berettiget eller ej: 

 • Betydning af personalehåndbøger og advarsler
 • Passivitet
 • Bagatelgrænser
 • Partshøring
 • Særligt beskyttede medarbejdere
 • Bevisbyrde
 • Tyveri og omgang med penge/kasseinstrukser
 • Sygdom/fravær
 • Arbejdsvægring
 • Illoyalitet
 • Tavshedspligt/brug af sociale medier
 • Krav til adfærd og opførsel
 • Tro, religion og politisk anskuelse
Der er også en grundig gennemgang af medarbejderens mulighed for at hæve ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse. Endelig behandles emnerne suspension og fritstilling i forbindelse med opsigelser.

Målgruppe

Bogen henvender sig til rådgivere på både arbejdsgiver- og lønmodtagerside – og alle andre aktører på området.

Om forfatteren

Mikael Marstal er advokat og leder af retssagsafdelingen i fagforeningen Det Faglige Hus. Han er tidligere ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet og underviser desuden på advokatkurser. I 2011 udgav Mikael Marstal bogen “Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption”.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Generelle spørgsmål om bortvisning
1. Hvad er en bortvisning?
2. Personalehåndbøger og forudgående advarsler
3. Accept af forholdet
4. Betydning af medarbejderens anciennitet og position
5. Er der en bagatelgrænse?
6. Partshøring – oplysning af sagen
7. Særligt om bortvisning af allerede opsagte medarbejdere
8. Medarbejdere med særlig opsigelsesbeskyttelse
9. Arbejdsgiverens passivitet
10. Egen opsigelse som alternativ til bortvisning
11. Bortvisning med tilbagevirkende kraf
12. Bevisbyrden i bortvisningssager
13. Begrundelsen for bortvisningen

Kapitel 2 - De enkelte bortvisningsgrunde
1. Indledning
2. Udeblivelse/møde til tiden
3. Fejl og forsømmelser under udførelsen af arbejdet
4. Manglende kvalifikationer
5. Bortfald af væsentlige forudsætninger
6. Arbejdsvægring og lydighedsnægtelse
7. Tyveri og snyderi – omgang med kontanter – kickbacks
8. Illoyalitet
9. Konkurrencehandlinger
10. Decorum – krav til opførsel m.v. uden direkte tilknytning til arbejdet
11. Tro, religion og oprindelse som bortvisningsgrund
12. Alkohol/rusmidler og rygning

Kapitel 3 - Konsekvenserne af en bortvisning – økonomi og klausuler m.v.
1. Indledning
2. Konsekvenserne af en berettiget bortvisning
3. Konsekvenserne af en uberettiget bortvisning

Kapitel 4 - Arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse – medarbejderens ret til at hæve ansættelsesforholdet
1. Indledning
2. Særligt om psykisk arbejdsmiljø
3. Særligt om manglende løn
4. Det økonomiske og praktiske opgør ved en ophævelse

Kapitel 5 - Suspension og fritstilling
1. Indledning
2. Suspension
3. Fritstilling