Bog: Strafferettens almindelige del - Ansvarslæren
474,00 kr. 592,50 kr. inkl. moms

7. udgave af bogen Strafferettens almindelige del - Ansvarslæren er nu i produktion og forventes at komme på lager til maj 2024.

Knud Waabens klassiske værk inden for strafferetten udkommer nu i 6. udgave, videreført af Lars Bo Langsted.

Værket indgår i en serie på 2 bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Den 3. bog i den oprindelige serie ”Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren” videreføres ikke, men kapitlet om rettighedstab er indarbejdet i den nye udgave af strafferettens almindelige del.

I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del bl.a. følgende centrale emner:

  • Straffeteorier
  • Prævention, gengældelse og retsfølelse
  • Forbrydelsen
  • Den strafferetlige lovanvendelse
  • Objektive straffrihedsgrunde
  • Tilregnelse
  • Forsøg
  • Medvirken
  • International strafferet
  • Rettighedstab

Bogen er i 6.udgaven ført ajour med lovgivning og retsafgørelser frem til april 2015.

Læs mere om den øvrige bog i serien her:
Strafferettens specielle del, 6. udgave, 2014

Målgruppe

Bøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.

Om forfatterne

Knud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.

Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, cybercrime, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, rådgivningsansvar, revisoransvar, selskabsret og retskilderne. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser. Han er leder af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre (IECC) ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.