Bog: Fri proces - Retshjælp
778,00 kr. 972,50 kr. inkl. moms

Bogens sigte er at give overblik over betingelserne for at få fri proces - herunder beskrives betingelsernes indbyrdes forhold og retsvirkningerne af fri proces

Retsplejelovens bestemmelser om fri proces er i deres udformning meget fleksible og kan anvendes i en lang række forskellige tilfælde. Reglerne er udformet efter en grundlæggende systematik, der dels omhandler økonomiske betingelser, dels materielle betingelser om rimelig grund til at føre proces og dels giver mulighed for undtagelsesvis at få fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt.

Endvidere omhandler bogen samspillet med retshjælpsforsikringen og behandler overordnet de grundlæggende betingelser for retshjælpsforsikringens dækning.

Følgende emner behandles bl.a.:

  • Kompetencereglerne om fri proces til at behandle ansøgninger om fri proces.
  • Betingelserne for at få fri proces i en række forskellige situationer.
  • Retsvirkningerne af fri proces.
  • Beskikkelse, salær og godtgørelse.
  • Fri proces i sager omfattet af retsplejelovens kapitel 39 om småsager og kapitel 23a om gruppesøgsmål, fogedsager, retsmægling og ægtefælleskifte.
  • Regler om beskikkelse og retshjælp uden for retsplejeloven.
  • Fri proces i Grønland og Færøerne.
  • Offentlig retshjælp ved advokat og tilskud til retshjælpsinstitutioner.

Målgruppe

Bogen henvender sig bredt til alle, der beskæftiger sig med juridisk behandling af navnlig borgeres tvister i den civile retsplejes former.

Om forfatteren

Astrid Mavrogenis er kontorchef i Civilstyrelsens fri proceskontor og har gennem en årrække beskæftiget sig med fri proces og retshjælp.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Visse forvaltningsretlige problemstillinger
Kapitel 3 - Afgrænsning af sager omfattet af fri procesordningen
Kapitel 4 - § 325 – Retshjælpsforsikring og de økonomiske betingelser for at opnå fri proces
Kapitel 5 - § 327 – Sager omfattet af rettens kompetence
Kapitel 6 - § 328 – Rimelig grund til at føre proces
Kapitel 7 - § 329 – Undtagelse til de almindelige betingelser
Kapitel 8 - § 331 – Retsvirkningerne af fri proces
Kapitel 9 - § 332 – Sagsomkostninger og reglerne om fri proces
Kapitel 10 - § 333 – Advokatbeskikkelse
Kapitel 11 - § 334 – Om beskikkelse og salær til beskikkede advokater
Kapitel 12 - § 335 – Statskassens regres mod forsikringsselskabet
Kapitel 13 - § 336 – Efterfølgende godtgørelse
Kapitel 14 - Fri proces i sager omfattet af retsplejelovens kapitel 39 om mindre krav
Kapitel 15 - Fri proces i gruppesøgsmål
Kapitel 16 - Fri proces til ægtefælleskifte
Kapitel 17 - Fogedsager
Kapitel 18 - Retsmægling
Kapitel 19 - Bestemmelser om fri proces eller advokatbeskikkelse uden for retsplejelovens kapitel 31
Kapitel 20 - Fri proces eller retshjælp til sager i udlandet
Kapitel 21 - Retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer
Kapitel 22 - Grønland og Færøerne
Kapitel 23 - Retsplejelovens § 323 og § 324 om retshjælp