Bog: Private Straffesager
828,00 kr. 1.035,00 kr. inkl. moms

Bogen behandler forskellige aspekter af private straffesager i dansk ret, dvs. straffesager, hvor retsforfølgningen er overladt til private

Muligheden for privat strafforfølgning findes blandt andet inden for immaterialrettens område samt vedrørende krænkelser af privatlivets fred.

Bogen fokuserer blandt andet på de processuelle problemer, det giver, når en straffesag føres af private, herunder de problemer, der er forbundet med at føre en straffesag i civilprocessens former. Herudover fokuserer bogen på, hvilken betydning det har for det offentliges retsforfølgning, at en privat på et givent område har retten til at retsforfølge en forbrydelse.

Bogen indeholder også en historisk gennemgang af baggrunden for, at der findes private straffesager i dansk ret.

Målgruppe

Foruden advokater, der beskæftiger sig med private straffesager, er bogen er relevant for jurister ved domstolene og anklagemyndigheden, samt i øvrigt for alle med interesse for processuelle spørgsmål og samspillet mellem straffeproces og civilproces.

Bogen er en revideret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling.

Om forfatteren

Forfatteren Peter Nørgaard er til daglig ansat hos advokatfirmaet Plesner.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning og metode
Kapitel 2 - Den private straffesags udvikling
Kapitel 3 - Påtaleregler og retsbeskyttelse
Kapitel 4 - Den civilprocessuelle straffesag
Kapitel 5 - Den private straffesags betydning for anklagemyndigheden
Kapitel 6 - Den private straffesags fremtid