Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis
225,00 kr. 281,25 kr. inkl. moms

Få hjælp til at opdage og forebygge økonomisk bedrageri

Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle organisationer er potentielt sårbare overfor. Når ansatte ”tager af kassen”, kan det skyldes svagheder i den interne kontrol, i systemer og procedurer – eller svagheder i menneskers etik, adfærd og moral.

Efter bedraget er opdaget, handler diskussionen typisk om ansvarsfordeling. Er det bestyrelsen, direktionen, controllerne eller navnlig den eksterne revisor, som burde have opdaget besvigelsen? Eller burde organisationens medarbejdere have ageret som whistleblowers?

Denne bog giver læseren indsigt i regnskabsmanipulationens psykologi og illustrerer de snedige teknikker, som muliggør besvigelserne.

Bogen indeholder desuden eksempler på værktøjer og overvågningsprocedurer, som revisor kan inddrage i sine kontroller, og som kan afsløre en forhøjet risiko for besvigelser.

Bogens to dele:

  • I første del analyseres personen, der begår økonomisk bedrageri. Der tages udgangspunkt i, at besvigelserne ofte udføres af en tillidsperson på en meget snedig måde.
  • I anden del gennemgås en række danske besvigelsessager, og forfatterne giver forslag til revisionshandlinger, som kunne have opdaget tyveriet.

Nyt i 2. udgave

I anden udgave er afsnittet om whistleblowing opdateret med resultater fra internationale undersøgelser. I det nye afsnit ses, at whistleblowing hidtil er det mest effektive redskab i opklaringen af besvigelser.

Der er tilføjet et afsnit om stressens virkning på normale ansvars- og samvittighedsfulde personer. I afsnittet illustreres, hvordan langvarig stress kan give en snæversynet og kortsigtet copingadfærd, der i tilfælde minder om psykopatens asociale adfærd.

Endeligt er der tilføjet et appendix, hvori tre større besvigelsessager gennemgås – set i sammenhæng med bogens teorier.

Målgruppe

Bogen henvender sig bl.a. til revisorer og revisorstuderende. Herudover vil den være relevant for mange af organisationens stakeholdere, både i privat og offentligt regi: Fx ledelsen, interne revisorer, controllere og medarbejdere med socialt ansvar (whistleblowers). Men også kreditgivere, offentlige kontrolmyndigheder samt økonomiske journalister vil kunne drage nytte af bogen.

Om forfatterne

Maria Bloch Christensen er cand.merc.aud fra Syddansk Universitet og har skrevet kandidatafhandling om revisors opklaring af besvigelser. Hun har arbejdet som revisor hos Brandt Statsautoriseret revisionspartnerselskab i 8 år og arbejder i dag som Financial Controller hos Danfoss Semco A/S.

Rikke Holmslykke Kristensen er studielektor ved Syddansk Universitet og forsker i fænomenet væsentlighed i revision. Hun er uddannet statsautoriseret revisor i 2006 og har arbejdet som revisor hos KPMG i 14 år.

Bent Warming-Rasmussen, ph.d., er professor i revision ved Syddansk Universitet. Han er uddannet registreret revisor og har 12 års praksis i tre landsdækkende revisionsfirmaer. Herudover er Bent Warming-Rasmussen certificeret psykoterapeut.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1 - Besvigelser
2 - Bedrageren og besvigelsesbeslutningen
3 - Perspektivering I: Arbejdspapir over ledende medarbejdere
4 - Læren af opdagede besvigelser – tekniske muligheder
5 - Perspektivering II: Besvigelsesopdagelsesmodellen
6 - Sammenfatning
7 - Litteraturliste