Bog: Bestikkelse og korruption
603,00 kr. 753,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold.

Endvidere indeholder bogen en beskrivelse af og inspiration til etablering af anti-bribery compliance-programmer i virksomheder.

Over en ganske kort årrække er myndighedernes, herunder udenlandske myndigheders, fokus på bestikkelse steget markant. Hvis en medarbejder i en virksomhed anvender bestikkelse, eller hvis virksomhedens underleverandører anvender bestikkelse, med eller uden virksomhedens tilskyndelse eller accept, vil virksomheden kunne blive eksponeret for endog meget store bøder, blive udelukket fra offentlige udbud og blive eksponeret for negativ medieomtale. Det bliver i international handel endvidere mere og mere almindeligt, at store virksomheder fravælger samarbejdspartnere, der ikke har etableret et anti-bribery compliance-program.

Bestikkelse og korruption skaber et overblik for virksomheder og rådgivere over, hvorledes virksomheder kan og bør agere, for at minimere disse risici.

Bogen er forsynet med lovregister, et domsregister og et fyldigt stikordsregister.

Om forfatteren

Christian Bredtoft Guldmann er advokat (L), MBA (INSEAD), HD(R) og partner, og beskæftiger sig hovedsagligt med virksomhedsoverdragelser og rådgivning om anti-bribery og generelle erhvervsretlige forhold for danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde. Forfatteren har gennemført et stort antal anti-bribery due diligence-undersøgelser i forbindelse med især udenlandske virksomheders og kapitalfondes virksomhedsopkøb.