Bog: Forsvareren
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

Håndbog for forsvarere

I denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år.

Bogen er tænkt som en håndbog for forsvarere og giver en omfattende beskrivelse af forsvarerens opgaver.

Bogen beskriver regelgrundlaget for forsvarerens rolle i straffeprocessen, og den indeholder både praktiske anvisninger til forsvareren og gennemgår en række straffeprocessuelle problemstillinger af særlig betydning for forsvarsgerningen.

Bogen er den første håndbog for forsvarere i Danmark.

Målgruppe

Bogen henvender sig til forsvarere, men kan også have interesse for andre, som i praksis og teori beskæftiger sig med straffesager, navnlig anklagere, dommere og universitetsjurister.

Om forfatteren

Højesteretsdommer Thomas Rørdam har mange års erfaring med strafferet, straffeproces og straffesager. Inden han i 2002 blev dommer i Højesteret, beskæftigede han sig som advokat i 17 år (1985-2002) og fungerede i særlig grad som forsvarer i straffesager, herunder i flere stærkt medieomtalte sager. Inden da var han ansat i Justitsministeriet og har også fungeret som anklager, dels som politifuldmægtig i Ringsted og dels som medhjælper for den daværende statsadvokatur for Sjælland. Thomas Rørdam virker desuden som underviser på efteruddannelseskurser om straffeproces og strafferet m.v. og er hovedredaktør på Karnovs Lovsamling.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Forsvarerrollen. Beskikkede og valgte forsvarere
Kapitel 2 - Forsvarerens indtræden og udtræden
Kapitel 3 - Forsvarerens kontakt med den sigtede. Forsvarerens tavshedspligt
Kapitel 4 - Forsvarerens rådgivning og vejledning af klienten
Kapitel 5 - Forsvarerens aktive deltagelse i efterforskningen. Sagkyndig bistand til forsvareren. Påvirkning af efterforskningens tempo
Kapitel 6 - Forsvarerens og sigtedes samt bistandsadvokaters adgang til aktindsigt i verserende straffesager
Kapitel 7 - Afhøring af tiltalte og vidner under hovedforhandlingen
Kapitel 8 - Fejlkilder mv. ved sagkyndige erklæringer og statistiske beviser
Kapitel 9 - Proceduren
Kapitel 10 - Forsvarerens ytringsprivilegium
Kapitel 11 - Vejledning af tiltalte om anke
Kapitel 12 - Salær til forsvarere og bistandsadvokater