Straffeproces kompendium
206,00 kr. 257,50 kr. inkl. moms

Få styr på straffeprocessen

Straffeprocessen er et omfangsrigt regelkompleks, der kan forekomme uoverskueligt. Dette kompendium er udarbejdet med henblik på at give de studerende et overblik over pensum i fagene på de danske universiteter vedrørende straffeproces.

Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved eksamenslæsning.

Kompendiet omhandler blandt andet følgende temaer:

 • Retsgrundlaget for straffeprocessen
 • Generelle principper i straffeprocessen
 • Efterforskning
 • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Påtalen
 • Bevisbyrde og bevisbedømmelse
 • Domstolenes organisation
 • Tilståelsessager
 • Bødesager
 • Appel
 • Sagsomkostninger
 • Retskraft

Kompendiet er ajourført med lovændringer m.v. til og med maj 2020.

Forfatteren er tidligere anklagerfuldmægtig og manuduktør i strafferet på Københavns Universitet.