Bog: Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

En analyse af ledelsesansvar i dansk ret – og en gennemgang af mulighederne for forsikring af ledelsesansvar

Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion giver en omfattende, ajourført indføring i gældende dansk ret for ledelsesansvar og en detaljeret oversigt over muligheder og faldgruber indenfor ledelsesansvarsforsikring.

Denne bog indeholder:

  • En beskrivelse af retsreglerne og retspraksis for ledelsens erstatningsansvar i Danmark
  • Gennemgang af ledelsesansvarsforsikringens dækning med udgangspunkt i aktuelle forsikringspolicer fra markedsledende forsikringsselskaber, herunder generelle bestemmelser, udvidelser og undtagelser, samt særlige problemstillinger ved ledelsesansvarsforsikringer
  • Forslag til afdækning af risici via personlig risk management

Som afslutning diskuterer bogen samfundsmæssige konsekvenser af ledelsesansvarsforsikring og eventuelle alternativer til forsikring.

Nyt i 2. udgave

Bogen er egentlig ”2. udgave” af bogen Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring. Det nye er - ud over en opdateret gennemgang af retspraksis - at en af landets skarpeste juridiske hjerner, Professor, dr. Jur. Erik Werlauff, er medforfatter, hvilket tilfører bogen nye, videnskabelige vinkler indenfor ledelsesansvaret.

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med ledelse, på teoretisk eller praktisk plan, og med rådgivning af ledere, herunder:

  • Rådgivere, f.eks. advokater, revisorer, management-konsulenter
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Direktionsmedlemmer
  • Undervisningsanstalter, universiteter
  • Forsikringsbranchen, ansatte i forsikringsselskaber og forsikringsmæglere og andre rådgivere, der arbejder med (ledelsesansvars-)forsikring

Om forfatterne

Klaus Stubkjær Andersen er group manager (liability mv.), forsikringsagenturet RiskPoint A/S.

Erik Werlauff er professor, dr.jur. (selskabsret mv.), Aalborg Universitet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

I. Introduktion til ansvar og ansvarsforsikring
A. Indledning – forsikringsproduktets opståen
B. Bogens indhold – ansvar og forsikringsafdækning
C. Afgrænsning – civilretligt erstatningsansvar kontra strafansvar

II. Ledelsesansvarsforsikringens historik, formål og skattemæssige behandling
A. Ledelsesansvarsforsikringens historie og formål – de væsentligste begreber
B. Forsikringsaftaleloven (FAL) i relation til ledelsesansvarsforsikring
C. Fortolkning af forsikringsaftalen (policen) ved ledelsesansvarsforsikring
D. Forsikringens subjekter
E. Skattemæssig håndtering af præmien til forsikring og af friholdelseserklæring over for ledelse i datterselskab

III. Ledelsesansvarets juridiske grundlag
A. Selskabslovgivningen
B. Speciallovgivningen på særlige områder

IV. Forsikringsdækning af ledelsesansvaret
A. Konsekvenser af ledelsesansvaret og muligheder for afdækning
B. Ledelsesansvarsforsikring – relevant og nødvendig i Danmark?
C. Ledelsesansvarsforsikring
D. Opsummering – skræddersyning af forsikringsvilkårene for ledelsesansvarsforsikringen
E. Bestyrelsesansvar i kommunale selskaber og bestyrelsesansvarsforsikring

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uddrag fra bogen

Ledelsesansvarsforsikringens historie og formål – de væsentligste begreber 1. Historie Ledelsesansvarsforsikringer har ikke nogen lang tradition bag sig i Danmark. Historisk set lagde forsikringsselskabet Danmark ud i begyndelsen af 1970’erne, og Hafnia (»Hånd-i-Hånd«) fulgte trop i 1975 med at lade bestyrelsesansvaret omfatte af advokatansvarsforsikringen.
 I slutningen af 1990’erne begyndte internationale forsikringsselskaber for alvor at markedsføre ledelsesansvarsforsikring i Danmark.
 Nu findes der mere end 15 forsikringsselskaber med kontor i Danmark, der udbyder en form for ledelsesansvarsforsikring på det danske marked, og hvis internationale markeder tælles med, nærmer antallet af forsikringsudbydere sig de 80.
 Flere af disse forsikringsselskaber tilbyder ledelsesansvarsforsikring og lignende forsikringstyper, fx professionel ansvarsforsikring, prospektansvarsforsikring, diskriminationsforsikring samt kriminalitetsforsikring som primære fokusområder. – Der skal allerede på dette sted advares om, at en forsikring i denne henseende ikke blot er en forsikring; der er talrige varianter, tilvalg, fravalg mv. at tage stilling til, og selv den mest dækkende ledelsesansvarsforsikring vil ofte kræve en tillægsforsikring til bestemte begivenheder, fx en emissionsforsikring ved en forestående kapitalforhøjelse, børsintroduktion mv.
 Den samlede forsikringskapacitet, som disse forsikringsselskaber kan stille, overstiger potentielt 6 mia. kr., om end der os bekendt ikke findes ledelsesansvarsforsikringer med så stor forsikringssum. Der er altså ikke mangel på forsikringskapital, og teoretisk skulle det derfor være muligt at tegne den forsikringssum, som selskabets ledelse ønsker, og det til en fornuftig præmie, idet der med det store antal forsikringsgivere er god konkurrence blandt de mange forsikringsselskaber.
 Primo 2020 har et betydeligt antal sager med store udbetalinger dog ændret konkurrencesituationen, således at nogle forsikringsgivere reducerer deres maksimale forsikringssum pr. forsikringstager. Reduktionen af tilgængelig forsikringskapital i markedet påvirker forsikringspræmierne i opadgående retning, især på en række industrier, så som pharma, biotech og finansielle institutioner. Forsikringstagere i disse industrier kan ende i situationer, hvor de ikke kan tegne de ønskede forsikringssummer, i hvert fald ikke uden væsentlige præmiestigninger og/eller begrænsninger i dækningsomfang.