Familie- og arveret kompendium
212,00 kr. 265,00 kr. inkl. moms
5. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet.


Kompendiet bygger på:

  • ”Familieretten”, 9. udg., 2019, af Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen
  • ”Arveretten”, 6. udg., 2018, af Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen

Kompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at lægge sig tæt op ad lærebøgernes systematik og gengive fagets væsentligste elementer.

Der er tale om en kortfattet gennemgang, som kan bruges til støtte, når du læser fagets lærebøger, og til repetition.


Om forfatterne

Jesper Stig Andersen arbejder i Udenrigsministeriet.

Rune Hørby arbejder som politisk chef i medicinalvirksomheden MSD.

Camilla Dalum Madsen arbejder som direktør i ROOF Management A/S.

Julie Appelby Kallehave er stud.jur. ved Københavns Universitet.