Afskedigelse - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
1.489,00 kr. 1.861,25 kr. inkl. moms

Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret med "Afskedigelse - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del".

Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav.

Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes.

Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.:

  • Grundlæggende arbejdsretlige begreber
  • Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l.
  • Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger
  • Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte
  • Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl.
  • Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger
  • Kollektive afskedigelser
  • Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler
  • Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden
  • Fratrædelsesgodtgørelser

Målgruppe

Bogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret.

Om forfatteren

Jens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris for online versionen er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

DEL 1 - Introduktion
Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Grundlæggende arbejdsretlige begreber
Kapitel 3 - Ansættelsesbevislovens krav til aftalegrundlaget – betydningen ved fratrædelse

DEL 2 - Tiltag i tilknytning til ansættelsesforholdets ophør og ophørsformer
Kapitel 4 - Mindre vidtgående sanktioner end opsigelse
Kapitel 5 - Opsigelse
Kapitel 6 - Ophævelse – bortvisning

DEL 3 - De enkelte ansættelsesforholds ophørsgrundlag
Kapitel 7 - Funktionærer
Kapitel 8 - Medhjælpere i landbruget m.v
Kapitel 9 - Søfarend
Kapitel 10 - Erhvervsuddannelseselever
Kapitel 11 - Offentlige ansættelsesforhold
Kapitel 12 - Andre Ansættelsesforhold

DEL 4 - Afgørelsesorganer
Kapitel 13 - Domstolene
Kapitel 14 - De fagretlige afgørelsesorganer
Kapitel 15 - Nævn – særlige afgørelsesorganer
Kapitel 16 - Voldgift – retsmægling – mediation

DEL 5 - Sanktioner mod usaglige opsigelser og væsentlig misligholdelse
Kapitel 17 - Underkendelse
Kapitel 18 - Genansættelse
Kapitel 19 - Godtgørelse
Kapitel 20 - Erstatning
Kapitel 21 - Andre sanktioner – følgesanktioner

DEL 6 - Saglighedskravet ved opsigelser
Kapitel 22 - Generelle saglighedskrav ved opsigelser
Kapitel 23 - Saglighedskrav – funktionærlovens § 2b og Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra e
Kapitel 24 - Saglighedskrav – tjenestemænd
Kapitel 25 - Saglighedskrav – offentligt overenskomstansatte
Kapitel 26 - Saglighedskrav – andre ansættelsesforhold

DEL 7 - Bortvisninger/ophævelser – saglighedskravet
Kapitel 27 - Arbejdsgiverens ophævelse – Bortvisning
Kapitel 28 - Lønmodtagerens ophævelse – erstatning for mistet eller for kort opsigelsesvarsel

DEL 8 - Afvikling af ansættelsesforholdet
Kapitel 29 - Kollektive afskedigelser
Kapitel 30 - Arbejdsmarkedsklausuler – konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler
Kapitel 31 - Ferieafvikling i opsigelsesperioden
Kapitel 32 - Arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden
Kapitel 33 - Fratrædelsesgodtgørelser

Doms- og afgørelsesregister