Udbudsprocessen
520,00 kr. 650,00 kr. inkl. moms

Praktisk procesbaseret håndbog til gennemførelse af udbud efter Udbudsloven.

Bogen giver vejledning og praktiske råd for ordregiver, der er underlagt Udbudslovens afsnit I og II. Der gives gennem bogen en procesbaseret gennemgang af de overvejelser, som ordregiver bør gøre sig for at gennemføre et vellykket udbud, og bogen besvarer ofte stillede spørgsmål i den rækkefølge, hvor det er relevant under en udbudsproces. Bogen behandler de hyppigst forekommende procedurer:

  • Offentlige udbud
  • Begrænset udbud
  • Udbud med forhandling
  • Projektkonkurrencer
  • Rammeaftaler

Sidst i håndbogen er medtaget et afsnit særligt for tilbudsgivere samt en række paradigmer.

Målgruppe

Bogens primære målgruppe er medarbejdere og rådgivere, der beskæftiger sig med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser for ordregivere. Bogen kan dog også med udbytte anvendes i forhold til tilbudsgivere.

Om forfatterne

René Offersen er advokat og partner i LETT. Han har siden 1993 rådgivet om udbudsprocesser og i retssager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene. Han er forfatter til bøger og tidsskriftsartikler om EU-udbud.

Kim Lundgaard Hansen har været referendar ved Retten i Første Instans i Luxembourg og han var i mange år advokat og partner hos Kammeradvokaten. Han har senest været konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Generelle betragtninger
2. Grundlæggende principper
3. Overvejelser før udbuddets iværksættelse
4. Valg af udbudsprocedure
5. Rammeaftaler
6. Udbudsbekendtgørelsen
7. Evalueringsmetoden
8. Udbudsmaterialet
9. Ændring under udbudsprocessen
10. Gennemførelse af prækvalifikation
11. Tilbudsevalueringen
12. Afslutningen af udbuddet
13. Ændring af kontrakter og rammeaftaler
14. Risikoanalyse
15. Offentligt udbud: Udbudsbetingelser
16. Begrænset udbud: Udbudsbetingelser
17. Konkurrencepræget dialog: Beskrivende dokument
18. Udbud med forhandling: Udbudsbetingelser
19. Projektkonkurrence: Konkurrencebetingelser
20. Særligt for tilbudsgivere