Bog: Ansatte - Ansættelsesretten for funktionærer og ikke-funktionærer
778,00 kr. 972,50 kr. inkl. moms

Få styr på ansættelses- og arbejdsretten med ny bog

"Ansatte" giver en forståelig vejledning og indføring i arbejdsrettens love og regler således, at læseren får et fuldstændigt billede over regelkomplekset. Alle har brug for at kende regler om ansættelse, opsigelse, sygdom, ferie, ligebehandling, orlov mm. såvel for funktionærer som for dem, der ikke er omfattet af funktionærloven.

Gennem bogen får læseren et godt overblik over, hvorledes det danske arbejdsmarked er opbygget, og hvilke love og regler, man skal være opmærksom på, hvad enten man er arbejdsgiver, personalechef eller medarbejder. Bogen belyser også den praktiske side af de personalemæssige problemstillinger, derfor er der medtaget alle relevante formularer, som naturligt anvendes inden for de enkelte områder, herunder udkast til standardformularer, som f.eks. ansættelsesaftaler og orlovsaftaler.

Bogen behandler emner som:

  • Kollektiv og individuel arbejdsret samt offentlig regulering
  • Ansættelsesbeviser
  • Lige- og forskelsbehandlingslovene
  • Sygedagpengereglerne
  • Vikarloven
  • Ferieloven
  • Funktionærloven
  • Kunde-, konkurrence- og jobklausuler
  • Virksomhedsoverdragelsesloven
  • Masseafskedigelsesloven

Om forfatteren

Advokat (H) Søren Narv Pedersen (født 1970) cand. jur. fra Københavns Universitet 1995. Praktiserende advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret. Til dagligt beskæftiget med rådgivning, voldgifts- og retssager inden for særligt funktionærområdet.
Søren Narv Pedersen er partner i Bird & Bird advokatfirma i København, hvor han leder firmaets ansættelsesretsafdeling. Derudover har han i en årrække undervist på Københavns Universitet og på kurser. I foråret 2007 var han konstitueret dommer i Østre Landsret.
Søren Narv Pedersen er endvidere forfatter til Jobklausulloven med kommentarer (2012), ligeledes fra Karnov Group.

Målgruppe

Bogen henvender sig på den ene side til arbejdsgivere, personalechefer og andre medarbejdere, der enten i en virksomhed eller i en arbejdsgiver- eller fagforening beskæftiger sig med personaleforhold. På den anden side er bogen en brugsanvisning for den ansatte medarbejder, som ønsker at vide mere om ansættelsesret og arbejdsmarkedsforhold.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris for online versionen er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.