ONLINEBOG - Afskedigelse - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del
1.489,00 kr. 1.861,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret

Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav.

Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes.

Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.:

  • Grundlæggende arbejdsretlige begreber
  • Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l.
  • Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger
  • Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte
  • Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl.
  • Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger
  • Kollektive afskedigelser
  • Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler
  • Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden
  • Fratrædelsesgodtgørelser

Målgruppe

Bogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret.

Om forfatteren

Jens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.