Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere - i et skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv
562,00 kr. 702,50 kr. inkl. moms

Få et solidt overblik over problemstillingen om, hvornår en person er ansat, og hvornår en person er selvstændigt erhvervsdrivende

"Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere - i et skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv" gennemgår de mange ansættelsesretlige og skatteretlige sammenhænge, hvor problemstillingen er relevant med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området.

Bogen behandler blandt andet:

  • Forskellen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere,
  • Relevante ansættelsesretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til opsigelsesvarsler, konkurrence- og kundeklausuler, ret til ferie, beskyttelse mod usaglig opsigelse, ansættelsesbevisloven, virksomhedsoverdragelsesloven og forholdet til kollektive overenskomster,
  • Relevante skatteretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til indeholdelses- og indberetningsforpligtelser samt momsmæssig behandling,
  • Håndtering af aftaleforhold, der er i strid med reglerne, herunder inter-partes og i forhold til skattemyndighederne.

Målgruppe

Bogen er tænkt som et opslagsværk til alle, der beskæftiger sig med ansættelsesret, revision eller skatterådgivning.

Om forfatterne

Anne Marie Abrahamson er advokat og partner i advokatfirmaet Labora Legal. Hun er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret.
Jan S. Hove er skatterådgiver og partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Han er specialiseret i personskat, herunder særligt i relation til selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærforhold. Begge forfattere har igennem mange år rådgivet danske og udenlandske virksomheder om henholdsvis ansættelsesretlige og skatteretlige spørgsmål.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Forord
Kapitel 2 - Introduktion
Kapitel 3 - Afgrænsning af personkreds
Kapitel 4 - Lovgivning, teori og praksis
Kapitel 5 - Oversigt over typiske forskelle mellem selvstændige erhvervsdrivende og ansatte
Kapitel 6 - Gennemgang af retspraksis
Kapitel 7 - Særlige problemstillinger
Kapitel 8 - Skattemæssig behandling
Kapitel 9 - Momsmæssig behandling
Kapitel 10 - Konsekvenser hvis en selvstændig erhvervsdrivende viser sig at være ansat
Kapitel 11 - Håndtering af forhold i strid med reglerne
Kapitel 12 - Specielle emner
Kapitel 13 - Bindende svar