Bog: Opkrævningsloven med kommentarer
387,00 kr. 483,75 kr. inkl. moms

De fleste danskere er på en eller anden vis i kontakt med opkrævningsloven – som virksomhedsrepræsentant, skatteyder, måske som myndighedsperson eller lignende. Formålet med opkrævningsloven har været at samle en del forskellige administrative regler omkring skatter og afgifter i en fælles lov.

Bogen er en klassisk lovkommentar med detaljeret gennemgang af samtlige bestemmelser og praksis knyttet hertil og den giver læseren en overskuelig fremstilling af de komplekse administrative bestemmelser.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der kommer i berøring med spørgsmål omkring skatte- og afgiftsopkrævning, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i SKAT, interesseorganisationer og ved domstolene.

Anmeldelse

Læs Jan Pedersen´s anmeldelse af bogen, bragt i UfR nr. 44, 2018 HER. 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde
Kapitel 2 - Afregning af skatter og afgifter m.v
Kapitel 3 - Særlige regler for visse varemodtagere
Kapitel 4 - Hæftelse, inddrivelse og eftergivelse m.v.
Kapitel 5 - Én skattekonto
Kapitel 5 a - Anmeldelse og registrering
Kapitel 6 - Straffe- og sanktionsbestemmelser