Bog: EU Momsmanual 2023
595,00 kr. 743,75 kr. inkl. moms

EU Momsmanual 2023

Det overordnede indtryk er, at One Stop reglerne, som blev indført pr. 1. juli 2021 har fundet et ganske fornuftigt leje, om end det næppe er alle virksomheder, som er omfattet af reglerne, som rent faktisk er registreret. Et af problemerne er, at ikke alle har forstået, at grænsen på 10.000 Euro ikke er en grænse pr. land, men en grænse for samtlige salg til private kunder i andre EU-lande, når der er tale om forsendelsessalg og salg af elektroniske ydelser m.fl. I denne udgave af EU-manualen har vi søgt at være mere præcise i beskrivelsen.

 

Ændringerne fra 2020 vedrørende kædehandel volder fortsat vanskeligheder, særligt i de tilfælde hvor en kædehandel kun består af 3 parter.

 

I februar 2023 er der fremsat et lovforslag, som er endnu et led i at stramme op og dermed mindske den markante svindel med moms, som ofte involverer transaktioner over EU-grænserne. Lovforslaget er kort omtalt i nærværende udgave, men da der kan ske ændringer i løbet af folketingsbehandlingen, vil en uddybende omtale først ske i næste udgave.

 

EU-Momsmanualen er ajourført med den seneste udvikling på alle væsentlige områder, ligesom den er opdateret med relevante afgørelser, domme mv.