Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne en lovkommentar
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms

SAGT OM BOGEN:

“Bogen er efter min mening meget nyttig for de, der dagligt arbejder med såvel de praktiske som de mere formelle forhold omkring udarbejdelse og kontrol af regnskaber og skatteopgørelser…”

Uddrag fra anmeldelse i Skatterevisoren 3-2010 (Nu SKATTEfagligt)

(En opdatering af den tidligere bog “Bogføring, regnskab og skat.)

Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i mange år har fundet sted ude i virksomhederne. Ikke mindst er den seneste nye praksis vedrørende opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet – EU og USA – behandlet indgående.

Bogen er også tilpasset den nye selskabslov.

Endvidere omhandler kommentarerne til de to mindstekravsbekendtgørelser den omfattende praksis, der gennem tiden har udviklet sig.

Bogen er opdelt i tre dele:

  • Emnemæssig indgang til reglerne
  • Kommentering af de enkelte bestemmelser i Bogføringsloven
  • Kommentering af de enkelte bestemmelser i de to mindstekravsbekendtgørelser

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I: UDVALGTE AKTUELLE EMNER FRA BOGFØRINGSLOVEN
Kapitel 1: Oversigt over de enkelte lovændringer siden vedtagelsen af bogføringsloven (BFL) i 1999
Kapitel 2: Etablering af Shared Service Centre og særlige udfordringer i relation til BFL

Del II: KOMMENTARER TIL BOGFØRINGSLOVEN
Kapitel 1: Bogføringspligt
Kapitel 2: Definitioner
Kapitel 3: Generelle krav til bogføring
Kapitel 4: Registreringer og dokumentation
Kapitel 5: Opbevaring af regnskabsmateriale
Kapitel 6: Beskrivelse af systemer til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale mv.
Kapitel 7: Offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale
Kapitel 8: Bestemmelser om straf og om ikrafttrædelse

Del III: KOMMENTARER TIL MINDSTEKRAVSBEKENDTGØRELSERNE
- Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder
Kapitel 1: Anvendelsesområde
Kapitel 2: Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen
Kapitel 3: Indgivelse af det skattemæssige årsregnskab på anfordring
Kapitel 4: Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab samt opbevaring heraf
Kapitel 5: Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab
Kapitel 6: Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere
Kapitel 7: Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven
Kapitel 8: Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven
Kapitel 9: Afstemning af indberettede oplysninger på anfordring
Kapitel 10: Ikrafttræden mv.
Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder
Kapitel 1: Anvendelsesområde
Kapitel 2: Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab samt opbevaring heraf
Kapitel 3: Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab
Kapitel 4: Interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere
Kapitel 5: Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen efter afsnit I i virksomhedsskatteloven
Kapitel 6: Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen efter afsnit II i virksomhedsskatteloven
Kapitel 7: Fonde og foreninger, som er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1
Kapitel 8: Momsoplysninger
Kapitel 9: Afstemning af oplysninger, der er indberettet til toldog skatteforvaltningen
Kapitel 10: Genbeskatningssaldi vedrørende tidligere sambeskattede udenlandske selskaber m.v.
Kapitel 11: Ikrafttræden m.v