Bog: Momsmanual 2023-2
570,00 kr. 712,50 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2023-2

Den er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted siden sidste udgave. Ved redaktionens afslutning er lovforslaget om indførelse af momspligt for kunstneres royaltyindtægter fra salg af rettigheder til værker mv., som blev nedstemt før folketingsvalget, endnu ikke vedtaget. Om og hvornår forslaget evt. genfremsættes vides ikke på nuværende tidspunkt.

Skattestyrelsen har haft flere styresignaler i høring vedrørende moms i forbindelse med undervisning og uddannelse. De endelige styresignaler er ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning, og det vides ikke hvornår dette vil ske. Der er tale om styresignaler, som markant vil ændre på nugældende praksis, hvilket må antages at være en del af forklaringen på, at det trækker ud.

Umiddelbart før redaktionens slutning er der sendt styresignaler i høring vedrørende ejendomsområdet (udlejning af ferielejligheder og spørgsmålet om salg af grund eller bebygget ejendom). Der er lagt op til ganske væsentlige ændringer.

Endelig er der sket en ændring af Opkrævningsloven, som betyder, at en virksomhed skal betale renter, hvis der indsendes en efterangivelse, som betyder at virksomheden skal efterbetale moms for tidligere perioder. Ganske opsigtsvækkende vender reglerne kun den ene vej, idet en virksomhed, som skal have udbetalt et for meget betalt momsbeløb vedrørende tidligere perioder, ikke vil modtage rentegodtgørelse, som man ellers gør det i fx Sverige. De ændrede renteregler trådte i kraft 1. juli 2023, men omfatter også krav for tidligere perioder, hvis efterangivelse indsendes eller afgørelse træffes efter 1. juli 2023.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige fortolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover er der kommet en del interessante afgørelser indenfor andre områder bl.a. foreningers momspligt og ATP-sagen.

Momsmanualen udkommer 2 gange om året i februar og august.