Bog: Forskerbeskatning
204,00 kr. 255,00 kr. inkl. moms

Dybdegående teoretisk og praktisk fremstilling af forskerordningen

Som led i den internationale konkurrence har Danmark indført kildeskattelovens §§ 48 E-F med det formål at kunne tiltrække udenlandske forskere og specialister til Danmark for at skabe vækst og arbejdspladser. På trods af at forskerordningen har stor betydning for de ansatte, virksomheder og universiteter, der benytter denne, findes der ikke meget litteratur om emnet. Denne bog adresserer mange af de problemstillinger, der opstår ved brug af forskerordningen – ud fra både en teoretisk og praktisk synsvinkel.

Bogen indeholder bl.a.:

  • Gennemgang af reglerne i kildeskattelovens §§ 48 E-F
  • Sammenligning af den danske ordning med lignende ordninger i Sverige og Holland
  • En række forslag til forbedringer, der retter op på uhensigtsmæssigheder, der er i den danske ordning.
Forfatternes afsluttende afhandling på Master i Skat danner grundlaget for denne bog. Det er den hidtil mest omfattende fremstilling af forskerordningen.

Målgruppe

Revisionsselskaber, danske virksomheder, der har ansatte på forskerbeskatning, og andre, der ønsker et nærmere kendskab til forskerordningen.

Om forfatterne

Begge forfattere er ansat ved SKAT og har arbejdet med administration af forskerordningen i flere år.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- 1. Indledning
- 2. Problemformulering, metode og struktur
- 3. Overordnet om forskerordningen
3.1 Kort introduktion til den danske ordning
3.2 Kort rids af udviklingen i forskerordningen
3.3 Forholdet til EU
3.4 Andre landes ordninger
- 4. Regler fælles for forskere og specialister
4.1 Fordelene ved skatteordningen (KSL §§ 48 F stk. 1 og 2)
4.2 Samtidig indtræden af skattepligt og ansættelse – § 48 E stk. 1
4.3 Ikke skattepligtig inden for de seneste 10 år – KSL § 48 E stk. 3 nr. 1
4.4 Indtægter, der falder under eller uden for KSL § 48 F stk. 1 3
4.5 Maksimalt 60 måneder på ordningen KSL § 48 F stk. 2 3
4.6 Fradrag for obligatorisk social sikring
4.7 Fradragsmulighederne i anden indkomst, KSL §§ 48 F stk. 4-6 mv.
- 5. Specialister
5.1 Vederlagskravet KSL § 48 E stk. 3 nr. 5 og § 48 F stk. 1
5.2 Koncernreglern
5.3 Hovedaktionærreglen, § 48 E stk. 3 nr. 2 i 5 år
5.4 Indstationering – dansk ansættelse eller ej?
5.5 Bonus efter ansættelsesophør
- 6. Forskere
6.1 Det dobbelte krav vedr. kvalifikationer og arbejdsindhold
6.2 Tidligere skattepligt
6.3 Ph.d.-studerende og KSL § 48 E
6.4 Ph.d.-reglen, KSL § 48 E stk. 3 nr. 4 og stk. 4
- 7. Konklusion og perspektivering
7.1 Afrunding