Bog: Bo- og gaveafgift
516,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms

Håndbog om boafgiftslovens regler

Bogens formål er at give en fremstilling af boafgiftslovens regler til brug for såvel højt specialiserede som praktikere, der beskæftiger sig med dødsboer eller gaveoverdragelser.

Bogen behandler bl.a.:

  • Tidspunktet for afgiftspligtens indtræden
  • Dens omfang og beregning
  • Betaling og opkrævning
  • Relevante myndigheder

Ud over en beskrivelse af boafgiftslovens bestemmelser giver bogen en gennemgang af den tidligere og nuværende domspraksis og den gældende administrative praksis frem til 1. januar 2015.

Om forfatterne

Forfatterne har begge mangeårig erfaring inden for området.

Niels-Jørgen Kaj Petersen er byretsdommer og formand for taksationskommissionen i Esbjerg og for Den Dansk-Tyske Grænsevandløbskommission.

Cand. jur. et theol. Bue Skammelsen var i en årrække i (nu) SKAT beskæftiget med sager om arve-, bo- og gaveafgift. Han er advokat (L) (beskikkelsen er deponeret). Bue Skammelsen er nu koordinator i SKAT vedrørende sager om erstatningsansvar i anledning af fagfejl.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Historisk oversigt
Kapitel 2 - Forudsætningerne for at kræve bo- eller gaveafgift
Kapitel 3 - Tidspunktet for afgiftspligtens indtræden
Kapitel 4 - Afgiftspligtens bortfald
Kapitel 5 - Afgiftspligtens omfang
Kapitel 6 - Afgifternes beregning
Kapitel 7 - Afgifternes forfald og rettidige indbetaling
Kapitel 8 - Opkrævning af bo- og gaveafgift
Kapitel 9 - Myndighederne og disses kompetence
Kapitel 10 - Straf
Kapitel 11 - Ikrafttrædelses- og overgangsregler