Bog: Betalingskorrektion - omgørelse og skatteforbehold

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

612,00 kr. 765,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Dette er en praktisk/teoretisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede civilretlige aftaler med oprindelig skatteretlig virkning.

Det sker i tilfælde, hvor skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering.  

Tilsvarende beskrives selvangivelsesomvalget – hvor valg som af skatteyder er foretaget ved selvangivelsen kan ændres som følge af uhensigtsmæssige virkninger som følge af ændret skatteansættelse. 

Forfatteren har siden 1992 arbejdet praktisk med skatteret som led i sit daglige arbejde, og som følge af forfatterens erfaringer fra ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen.

Målgruppe

Såvel skattemyndigheder, klagemyndigheder, domstole – som skatterådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatfirmaer vil være primær målgruppe for bogen og bogens emner.  Tilmed vil skatteafdelinger i større danske virksomheder kunne være målgruppe.

Om forfatteren

Hans Henrik Bonde Eriksen er cand.jur. fra 1992 med speciale i skatteret – og har siden arbejdet fuld tid med skatteret.   Han har været offentligt ansat som fuldmægtig i Landsskatteretten indtil skifte til privat sektor i august 1999.  I perioden til 2014 har han været partner i KPMG C. Jespersen – og fra juli 2014 til forår 2018 har han været partner i EY Ernst & Young. Fra forår 2018 er Hans Henrik Bonde Eriksen indtrådt som equity partner i Deloitte.

Sideløbende og siden 1998 har han varetaget job som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet (politstudiet), og siden 1995 som underviser i skatteproces på tidligere Forvaltningshøjskolen og nu CBS på Masteruddannelsen i skat.

Hans Henrik har skrevet kommentarer til Skatteforvaltningsloven (Karnov) siden 1998 – og har fået udgivet en række bøger og artikler om processuelle emner.