Bog: Beskatning ved havelågen
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Få styr på reglerne om exitskat på aktier og kursgevinster for fysiske personer

Formålet med exitbeskatning er at sikre, at gevinst på aktiver, som er optjent under skattepligt til Danmark, bliver beskattet i Danmark.

Exitbeskatning indtræder, når en person ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark, eller når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst betragtes som hjemmehørende i en anden stat.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Den historiske udvikling i reglerne om fraflytningsbeskatning på aktier.
  • Centrale betænkninger og arbejder fra Skatteudvalget og Skatteministeriet mv.
  • Detaljeret redegørelse for de nugældende regler med udførlige regneeksempler.
  • Problemstillinger i de nugældende regler om exitbeskatning på aktier.
  • Modsætningsforholdet til EU-retten, specielt etableringsfriheden og den frie bevægelighed.
  • Tre eksempler på udenlandske regler for exitbeskatning af urealiserede aktieavancer – for Sverige, Frankrig og Canada.
  • Reglerne for exitbeskatning på kursgevinster.

Målgruppe

Bogen er et godt værktøj for praktikere - advokater, revisorer, rådgivere m.fl. - og andre, der ønsker en udførlig fremstilling af den særlige beskatning, der indtræder, når man flytter fra Danmark.

Om forfatteren

Daniel Bergstein er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Han er ansat som Senior Tax Manager ved KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og har i en årrække rådgivet personer om reglerne for beskatning ved fraflytning.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Forord og indledning
Kapitel 2 - Exitbeskatningens historik – aktier
Kapitel 3 - Lovforslag nr. 187 af 30. maj 2008
Kapitel 4 - Den gældende danske exitbeskatning på aktier
Kapitel 5 - Problemstillinger
Kapitel 6 - Forholdet til EU-retten
Kapitel 7 - Exitskatteregler i andre lande
Kapitel 8 - Exitbeskatning af fordringer og kontrakter
Kapitel 9 - Bilag