Bog: Beskatning af finansielle selskaber - Karnov Group
892,00 kr. 1.115,00 kr. inkl. moms

"Beskatning af finansielle selskaber" er en nyskabelse inden for skatteretten. For første gang foreligger der en samlet fremstilling af beskatningen af de finansielle selskaber i Danmark, omfattende banker, sparekasser, finansierings- og leasingselskaber, realkredit, forsikringsselskaber, investeringsfonde og investeringsselskaber samt pensionskasser.

Gennemgangen er ikke alene fokuseret på de mange særegne skattemæssige forhold, der gælder for de enkelte typer af finansielle selskaber.

Bogen belyser tillige den praktiske betydning af de tværgående skatteregler, der gælder for de enkelte finansielle selskaber, herunder reglerne om:

  • Renteskat
  • Aktie- og udbyttebeskatning
  • Tynd kapitalisering
  • Rentefradragsbegrænsning
  • CFC-beskatning 
  • Underskudsbegrænsning
  • Fusion 
  • Omdannelse af sparekasser, andelskasser og gensidige forsikringsselskaber til aktieselskaber.

Det forholdsvis komplicerede lovstof er illustreret med en række eksempler, afgørelser mv.

Målgruppe

Bogen kan anvendes af alle, der har interesse for beskatningen af de finansielle selskaber. Bogen kan også anvendes som opslagsværk.

Forfatteren

Kjeld Bergenfelt, der har mangeårig erfaring som skatterådgiver, er advokat i København, hvor han dagligt arbejder med løsning af skatteopgaver for blandt andre klienter inden for den finansielle industri. Han er forfatter til flere skattebøger og -artikler om finansielle emner. Kjeld, der tillige har en uddannelse som HD i finansiering, har i en årrække fungeret som ekstern lektor og leder af faget skatteret på Institut for finansiering på Copenhagen Business School.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Afsnit I: Baggrund og begreber

DEL 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE TYPER AF SELSKABER
Afsnit II: Banker, sparekasser, fondsmæglerselskaber og andelskasser
Afsnit III: Finansieringsselskaber og leasingselskaber
Afsnit IV: Realkreditselskaber
Afsnit V: Forsikringsselskaber og pensionskasser – introduktion
Afsnit VI: Beskatning af livsforsikringsselskaber
Afsnit VII: Skadesforsikringsselskaber
Afsnit VIII: Pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber
Afsnit IX: Investeringsfonde og investeringsselskaber

DEL 2: TVÆRGÅENDE REGLER
Afsnit X: Renter, fordringer, gæld og finansielle kontrakter
Afsnit XI : Udbytte- og aktieavancebeskatning, udbytteskat mv.
Afsnit XII: CFC-beskatning
Afsnit XIII: Fradragsbegrænsninger for finansieringsudgifter
Afsnit XIV: Skattemæssige underskud
Afsnit XV: Særlige forhold ved fusion mv. af finansielle selskaber
Afsnit XVI: Omdannelse af sparekasser, andelskasser og gensidige forsikringsselskaber

DEL 3: SAMMENFATNING
Afsnit XVII: Sammenfatning