Bogen om Aktieavancebeskatning - 3. udgave
932,00 kr. 1.165,00 kr. inkl. moms

Hvad bliver skatten, hvis man sælger sine aktier med gevinst? Og hvor meget kan man trække fra, hvis man har sat penge til i en aktiehandel? Det er to centrale spørgsmål for alle, der investerer i erhvervslivet ved at købe aktier.

Aktieavancebeskatning giver en samlet fremstilling af lovgrundlag og praksis vedr. aktieavancebeskatning – med det sigte at fungere som et godt værktøj for revisorer, advokater og andre rådgivere.

Bogen tager afsæt i reglerne om de almindelige aktier, men kommer også grundigt rundt omkring mere specielle aktier, f.eks. næringsaktier, investeringsforeningsbeviser, beviser i investeringsselskaber, andelsbeviser mv. Der er også fyldige afsnit om blandt andet opgørelsesprincipper og om, hvilke situationer der er omfattet af loven ud over det rene salg.

Nyt i 3. udgave

Aktieavancebeskatningen er et af de mest foranderlige områder inden for skatteretten. Siden 2. udgave af denne bog udkom i 2006, har Folketinget vedtaget 28 lovforslag med ændringer af aktieavancebeskatningsloven. Lovændringerne, og deres indvirkning og følgevirkninger i form af nye lovændringer, er indgående beskrevet.

Målgruppe

Bogen henvender sig til praktikere, der beskæftiger sig med aktiehandel og aktieavancebeskatning på forskellige niveauer, både vedr. rådgivning, revision og kontrol. Bogen kan desuden anvendes til brug for undervisning, hvor de studerende skal have en grundig indføring i aktieavancebeskatningen.

Om forfatterne

Erik Banner-Voigt er cand.merc.jur., ekstern lektor ved Copenhagen Business School og partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Erik er medforfatter til bogen Aktieløn og forfatter til en række artikler i danske og internationale fagtidsskrifter.

Preben Underbjerg Poulsen er cand.scient.adm., ekstern lektor ved Copenhagen Business School og chefrådgiver i Skatteministeriets departement. Preben har i en meget lang årrække medvirket ved lovforslag om bl.a. aktiebeskatning og har i mange sammenhænge undervist i emnet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1 - Indledning og oversigt
2 - Hvad og hvem er omfattet?
3 - Personer – almindelige aktier
4 - Selskaber, fonde mv. – almindelige aktier
5 - Medarbejderaktier
6 - Investeringsbeviser
7 - Investeringsselskaber
8 - Aktier med boligret
9 - Andele i visse andelsforeninger
10 - Næringsaktier
11 - Konvertible obligationer
12 - Carried interest aktier
13 - Afståelsesbegrebet
14 - Periodiserings- og opgørelsesprincipper
15 - Anskaffelses- og afståelsessummer
16 - Til- og fraflytning
17 - Succession ved overdragelser og omstruktureringer
18 - Aktier – udland
19 - Skatteberegning for aktieindkomst