Bog: Omstrukturering - skatteregler i praksis

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden 

Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern gennemgås. 

Bogen er tænkt som en praktisk guide, og hvert kapitel følges op med typiske eksempler, en tjekliste, en tidsplan og henvisninger til relevante lovparagraffer. Der er taget udgangspunkt i de skattemæssige problemstillinger og udfordringer, men der er også blevet plads til en beskrivelse af selskabsretlige samt revisions- og regnskabsmæssige forhold og problemstillinger. 

Følgende emner gennemgås bl.a.:

  • Omdannelse af personlig virksomhed
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Generationsskifte 

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer, men som ikke har brug for en omfattende og teoretisk gennemgang af reglerne.  

Om forfatterne

René Moody Nielsen – ansat ved SEGES siden 2015. René har tidligere været ansat ved skatteforvaltningen i Aarhus kommune og SKAT i mere end 20 år, herefter ved Videncentret for Landbrug i 6 år samt ved Deloitte i 4 år. René er uddannet skatterevisor og har bestået en Master i Skat. 

Morten Hyldgaard Jensen – ansat i Skattestyrelsen. Morten har arbejdet med skatteret siden 1995 både som advokat og skatterådgiver og i Skattestyrelsen. Morten er uddannet HA-jur. og cand.jur.

Jane K. Bille – ansat ved SEGES (tidl. Videncentret for Landbrug) siden 2007 og tidligere fra 1997-2002. Jane har i flere omgange arbejdet i advokatbranchen. I 2005 erhvervede Jane den juridiske ph.d.-grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død”.