Bog: Valg af selskabsform
1.200,00 kr. 1.500,00 kr. inkl. moms

Overblik over selskabsformerne med henblik på valg af selskabsform

I Danmark er der stadig tradition for at stifte enten et aktieselskab eller et anpartsselskab, selvom der er et betydeligt antal selskabsformer at vælge imellem. Men mange selskabsstiftere kunne have opnået en bedre retsstilling og gunstigere skattemæssige vilkår, hvis de havde valgt den rigtige selskabsform fra starten.

Denne bogs hovedformål er at give advokater, revisorer og andre rådgivere det nødvendige grundlag for at rådgive deres klienter bedst muligt, så de kan foretage et velbegrundet valg af selskabsform. Herudover behandles selskabsomdannelse og selskabsretlige omstruktureringer.

Forfatterne gennemgår de enkelte selskabsformer og de motiver, der bør danne grundlag for det endelige valg af selskabsform eller efterfølgende selskabsomdannelse. Herved kan læseren let sammenligne fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer.

Ud over de velkendte selskabsformer beskrives:

  • De liberale aktie- og anpartsselskaber: advokatselskabet, revisorselskabet, landinspektør-
  • selskabet, ejendomsmæglerselskabet og lægeselskabet
  • Partnerselskabet (kommanditaktieselskabet)
  • Kapitalkommanditselskabet
  • Iværksætterselskabet
  • Det Europæiske Andelsselskab (SCE-selskabet)
  • Den Europæiske Økonomiske Firmagruppe (EU-interessentskabet)
  • Det Europæiske Aktieselskab (SE-selskabet)

Nyt i 4. udgave

Den danske selskabsret er undergået en principiel og afgørende ændring siden 3.-udgaven. De gennemførte reformer har indebåret, at tidligere lovlige selskabsformer ikke længere kan stiftes, samtidig med at der er opstået nye selskabsretlige muligheder. Herudover er der løbende gennemført lovændringer for de klassiske selskabsformer. Alle disse ændringer har gjort en opdatering nødvendig.

Målgruppe

Velegnet for advokater, revisorer, bankfolk, organisationsjurister og alle andre, der medvirker ved stiftelse og omdannelse af selskaber. Bogens struktur gør den velegnet som opslagsbog, og bogen kan derfor have stor værdi i konkrete rådgivningssituationer.

Om forfatterne

Forfatterne er Carsten Fode, adjungeret professor ved Aarhus Universitet samt advokat og partner i advokatfirmaet Kromann Reumert, og Noe Munck, lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han underviser og forsker i selskabsret.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Valg af organisationsform – om betydningen af tradition, tilfældighed og mode
Kapitel 2 - Den selskabsretlige aftalefrihed og opdelingen i selskabsformer
Kapitel 3 - Selskabsdeltagernes behov for og krav til en regelregulering
Kapitel 4 - De klassiske personselskaber m.v.
Kapitel 5 - De klassiske kapitalselskaber
Kapitel 6 - De liberale selskaber m.v.
Kapitel 7 - Metodiske overvejelser
Kapitel 8 - Partnerselskabet (kommanditaktieselskabet)
Kapitel 9 - Iværksætterselskabet
Kapitel 10 - Partsselskabet (Pro rata-selskabet) og selskabet med begrænset ansvar (Smba’et)
Kapitel 11 - Nyudviklede selskabsformer
Kapitel 12 - Den europæiske økonomiske firmagruppe (EØFG)
Kapitel 13 - Det Europæiske Selskab (SE-selskabet)
Kapitel 14 - Det Europæiske Andelsselskab (SCE-selskabet)
Kapitel 15 - Etablering ved brug af en filial af et udenlandsk selskab
Kapitel 16 - Kapitalkommanditselskabet og andre selskabskombinationer. Integrerede selskaber. Koncerner
Kapitel 17 - Et signalement af den almindelige danske virksomhed
Kapitel 18 - De selskabsretlige motiver for valg af selskabsform
Kapitel 19 - De skatteretlige motiver for valg af selskabsform
Kapitel 20 - Selskabsretlige og skatteretlige motiver for ændring af selskabsform (selskabsomdannelse)
Kapitel 21 - Selskabsretlige omstruktureringer