Online bog: Egne aktier
416,00 kr. 520,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

En grundig indføring i Egne aktier

Formålet med ”Egne aktier” er at give en samlet fremstilling af de regler og problemstillinger, der knytter sig til aktieselskabers erhvervelse, besiddelse og afhændelse af egne aktier. Herudover er det formålet at give læseren en indføring i egne aktier fra et økonomisk og et historisk perspektiv.

I tillæg til en indføring i gældende ret på det selskabsretlige, børsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige område, gives læser en grundig indføring i de hensyn, der ligger bag reguleringen af egne aktier, således at læser, udover at blive sat ind i gældende ret, tillige bibringes en forståelse for den bagvedliggende hensynsafvejning.

Området ”Egne aktier” er stærkt påvirket af EU-retten, og bogen beskæftiger sig derfor indgående med det EU-retlige regelsæt og de EU-retlige perspektiver.

Målgruppe 

Bogen er forskningsbaseret, og retter sig mod advokater, revisorer, virksomhedsjurister, rådgivere, konsulenter og andre, der beskæftiger sig med selskabs-, børs- og finansieringsret.

Om forfatterne

Troels Michael Lilja, lektor, ph.d., CBS LAW er redaktør og har udarbejdet kapitlerne 1, 3, 4, 5, 6 og 8, Claus Parum, lektor, ph.d., CBS har udarbejdet kapitel 2, David Moalem, ph.d., advokat og partner, Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 7, Birka Wendy Mouritzen, advokat og Thomas Frøbert, advokat og partner, begge Bech-Bruun har udarbejdet kapitel 9.

Bogens overordnede systematik er blevet til i samarbejde mellem alle forfattere. De enkelte forfattere er dog alene ansvarlige for de synspunkter, der fremføres i de af den enkelte udarbejdede kapitler.