Abonnement på bog: Momsmanual 2020-1
445,00 kr. 556,25 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 28. februar i det år opsigelse skal have virkning

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2020-1

Momsmanual 2020-1 er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted i årets løb som momsmæssigt været et begivenhedsrigt år.

I september kom EU-domstolens afgørelse i KPC-sagen, hvor Skattestyrelsen blev underkendt i spørgsmålet om sondringen mellem byggegrunde og bebyggede grunde.

Lovforslag L27A og L27B blev vedtaget ved årets afslutning. L27A indeholdte blandt andet Quick Fix-pakken samt en væsentlig ændring af reglerne om udtagningsmoms, som blandt andet får betydning ved udlejning af fast ejendom, som er opført med henblik på salg, men hvor hensigten ændres.

L27B, som blev udskilt af lovforslaget, vedrører den særlige rejsebureaumoms og skal sikre, at bureauerne ikke kan nedbringe deres momsgrundlag ved at placere en del af avancen i et datterselskab, hvis formål er at købe og videresælge flybilleter til moderselskabet.

Begge lovforslag kræver godkendelse i EU, og indtil videre er det uvist, hvornår de træder i kraft.

Året bød også på en afklaring vedrørende brugtmomsreglerne. Der blev udsendt styresignal og samtidig betød en ændring af momsbekendtgørelsen, at forsikringsselskaberne kan sælge beskadigede biler efter brugtmomsordningen og dermed muliggøre, at de kan videresælges efter samme regler.

Quick Fix pakken er kort omtalt i denne udgave af Momsmanualen, men i førstkommende udgave af EU-Momsmanualen vil der blive givet en fyldig omtale af ændringerne.

Momsmanualen vil fremover udkomme 2 gange årligt, så brugerne i videst muligt omfang er sikret et opdateret værk.