Bog: Selskabsloven med kommentarer
1.746,00 kr. 2.182,50 kr. inkl. moms

 

Ny udgave af Jan Schans Christensens kommenterede selskabslov

Da 1. udgave af denne lovkommentar udkom, var selskabsloven fra 2009 fortsat relativt ny. Siden da er selskabsloven ændret mange gange og på væsentlige områder, senest ved lov nr. 243 af 7. marts 2023, der bl.a. gennemførte mobilitetsdirektivet.  

Denne 2. udgave af lovkommentaren er gennemgribende bearbejdet og opdateret. Bogen indeholder bl.a. kommentarer til de nye regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser samt til den seneste praksis fra Højesteret om ledelsesmedlemmers ansvar, ligesom bogen bl.a. indeholder kommentarer om brugen af skadesløsholdelsesordninger til fordel for medlemmer af ledelsen.

Målgruppe
Bogens målgruppe er advokater, virksomhedsjurister, revisorer, embedsmænd, forskere og andre, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for selskabsret.

 

Om forfatteren
Jan Schans Christensen
er højesteretsdommer, dr. jur. og LL.M. fra Columbia University, School of Law, New York. Han er tidligere praktiserende advokat og professor i selskabsret ved Københavns Universitet, hvor han nu er adjungeret professor. Han var medlem af det udvalg, som afgav betænkning 1498/2008, der ligger til grund for selskabsloven, ligesom han var medlem af den af EU-Kommissionen nedsatte High Level Group of Company Law Experts. Han har tillige været formand for det af Erhvervsministeriet nedsatte udvalg om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget), som afgav betænkning 1375/2021.