Årsrapporten med kommentarer - Kommentarer til Årsregnskabsloven
1.796,00 kr. 2.245,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af bogen er i produktion og forventes på lager medio april 2020.

Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen samt regnskabskontrollen.

Der har været rigtigt mange ændringer til årsregnskabsloven siden dens vedtagelse i 2001 – f.eks. i 2004, 2006, 2008, 2009 og senest i 2015, hvor vi fik den største reform af loven siden 2001. Der har således været 28 ændringer af loven siden 2001. Udviklingen i lovgivningen er overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre krav til mindre virksomheder.

Bogen indeholder, ud over kommentarer til de enkelte lovbestemmelser, kommentarer til alle relevante bekendtgørelser, herunder bestemmelserne om indberetning af årsrapporter, der har været i hastig udvikling, IFRS-bekendtgørelsen, Delårsrapportbekendtgørelsen og den nye overgangsbekendtgørelse til lovændringen i 2015.

Målgruppe

Årsrapporten er et nyttigt redskab for virksomheder og regnskabsmedarbejdere, der udarbejder årsrapporter, samt for revisorer og andre rådgivere.

Om forfatterne

Henrik Steffensen, partner i og leder af PwC Danmarks faglige afdeling inden for regnskab, selskabsret og revision (Assurance & Accounting Services). Er tidligere chefkonsulent i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) og en af hovedkræfterne bag årsregnskabsloven fra 2001. Indgår i dag som partner i PwC’s globale IFRS-netværk og arbejder endvidere med regnskabsregler, selskabslovgivning, køb og salg af virksomheder og i det hele taget transaktioner i selskaber i bred forstand.

Lykke Skødt, chefkonsulent og teamleder i Erhvervsstyrelsen med speciale i regnskabsret både internationalt og nationalt. Har deltaget i udformningen af årsregnskabsloven fra 2001 og stort set samtlige senere ændringer hertil, herunder den seneste store ændring af loven i 2015.

Jan-Christian Nilsen, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen med speciale i regnskabsret. Har deltaget i udformningen af årsregnskabsloven fra 2001 og stort set samtlige senere ændringer hertil. Har endvidere det faglige ansvar for styrelsens kontrol med regnskaberne for de børsnoterede virksomheder.

Jan Fedders, statsautoriseret revisor og partner i PwC Danmarks faglige afdeling inden for regnskab, selskabsret og revision (Assurance & Accounting Services). Har i en lang årrække arbejdet som specialist inden for regnskabsområdet. Indgår i dag som partner i PwC’s global IFRS netværk med speciale i finansielle instrumenter.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del 1 - Indledning

Del 2 - Kommentarer til årsregnskabslovens bestemmelser
Afsnit I - Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav m.v.
Afsnit II - Regnskabsklasse A
Afsnit III - Regnskabsklasse B
Afsnit IV - Regnskabsklasse C
Afsnit V - Regnskabsklasse D
Afsnit VI - Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v.
Afsnit VII - Delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land
Afsnit VIII - Revision m.v. af årsrapporten
Afsnit IX - Regnskabsreguleringen i Danmark
Afsnit XI - Tvangsbøder. Klageadgang. Straf. Ikrafttræden

Del 3 - Definitioner

Del 4 - Regnskabsskemaerne

Del 5 - Bekendtgørelserne

Del 6 - Bilagssamling