Moms 4 - International Handel, 4. Udgave
266,00 kr. 332,50 kr. inkl. moms

Få klarhed over momsreglerne vedr. samhandel med udenlandske virksomheder

Den momsmæssige behandling afhænger helt overordnet af, om leverancen er en vare eller en tjenesteydelse. Men reglerne om fastlæggelse af leveringsstedet kan selv for eksperter være vanskelige at håndtere, og der sker utvivlsomt mange fejl på den konto.

Med udgangspunkt i EU’s og de danske momsregler beskriver denne bog, hvordan momsen skal håndteres ved international handel.

Bogen synliggør desuden en række af de udfordringer, som erhvervslivet står overfor, når samhandlen med udenlandske virksomheder skal sættes i system.

Bogen behandler bl.a. følgende centrale emner:

  • Sondringen mellem levering af varer og tjenesteydelser – og fastlæggelse af leveringssted
  • Køb og salg af varer i EU
  • Handel med varer mellem EU og tredjelande
  • Køb og salg af tjenesteydelser
  • Installation og montering af varer i andre lande
  • Handel via internettet

Nyt i 3. udgave

Siden ændringerne af reglerne om handel med tjenesteydelser, med virkning fra den 1. januar 2010, er der de seneste år sket en udvikling i regler og praksis vedrørende handel med varer, som overordnet har haft til formål at begrænse et stigende antal svindelsager.

Målgruppe

Bogen er den fjerde i en serie om moms udgivet af Karnov Group og retter sig især mod revisorer og ansatte i salgs- eller bogholderifunktionerne i virksomheder, der har stor samhandel med udlandet.

De andre bøger i serien

Om forfatterne

Søren Engers Pedersen er momsrådgiver med mange års erfaring fra det offentlige og revisionsbranchen. Han er medforfatter til Momsmanualen, EU-Momsmanualen og Afgiftsmanualen, ligesom han har omfattende undervisningserfaring fra kurser for revisionsbranchen, private og offentlige virksomheder.

Merete Andersen har flere års erfaring med momsrådgivning og førelse af momssager inden for advokatbranchen. Hun er redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland. Herudover underviser hun i momsret på Copenhagen Business School og på ASB (Aarhus School of business), og hun fungerer som censor på bl.a. uddannelsen Master i moms og afgifter.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Varer eller ydelser?
1.1. Definition
1.2. Sondring
1.3. Salg kontra udlejning
1.4. Levering via internettet

Kapitel 2 - Leveringsstedet for varer
2.1.  Handel med varer mellem EU og tredjelande
2.2. EU-varehandel

Kapitel 3 - Installation og montering
3.1. Praksis
3.2. Afregning af moms
3.3. Eksempler

Kapitel 4 - Leveringssted for tjenesteydelser
4.1. Generelt
4.2. Hovedregel
4.3. Stedet for økonomisk virksomhed
4.4. Særreglerne
4.5. Særregler for salg af ydelser til både afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer
4.6. Særregler vedrørende salg af ydelser til ikke-afgiftspligtige personer
4.7. Andre særregler

Kapitel 5 - Særregler vedrørende indenlandske transaktioner
5.1. Salg af CO2 kvoter
5.2. Uafsluttede ydelser

Kapitel 6 - Tilbagesøgning af moms

Kapitel 7 - EU-salg uden moms